Obsah

29. schůze ze dne 18.09.2019

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 29. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18.09.2019

 

Rada města v Domažlicích:

 

1108 - schvaluje předložený program schůze

 

1109 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 28.06.2019 mezi městem Domažlice a společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01 Zlín, IČ 47917601 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo - interiér pivnice“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1110 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 06.06.2019 mezi městem Domažlice a společností QUERCUS NÁBYTEK, s. r. o., se sídlem Zlín, Pasecká 2374, PSČ 760 01 Zlín, IČ 47917601 na dodávku "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – jižní křídlo - komunitní centrum v 1. a ve 2.NP“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1111 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 15.05.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér“ dle předloženého návrhu(OSM)

 

1112 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě uzavřené dne 27.06.2019 mezi městem Domažlice a společností ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, PSČ 330 17, IČ 26339269 na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo, interiér restaurace“dle předloženého návrhu(OSM)

 

1113 - souhlasí s prodejem majetku, vedeného v evidenci příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice, Palackého 230, Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 19. 9. 2019
Poslední aktualizace: 19. 9. 2019 15:15
Autor: Hana Pokorná