Obsah

16. schůze ze dne 18.04.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

ze 16. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 18.04.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

606 - schvaluje předložený program schůze

 

607 - a) bere na vědomí zápis z komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 01. a 15.04.2019

b) ukládá starostovi města vznést připomínky k návrhu změny č. 1 územního plánu Domažlice dle doporučení komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost

Termín splnění: ihned

 

608 - schvaluje uzavření smlouvy o poskytování elektronických komunikací VoiP Connect mezi O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336 a městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 (OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 23. 4. 2019
Poslední aktualizace: 23. 4. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná