Menu
Město Domažlice
Domažlice

47. schůze ze dne 27.3.2008

-

U S N E S E N Í

 

ze 47. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 27. 3. 2008Rada města v Domažlicích:

2235 - schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení a provozu kanalizační přípojky pro „Domov pro seniory v Domažlicích“ se společností Správa a údržba silnic Domažlice, příspěvková organizace Plzeňského kraje se sídlem Sadová 324, 344 79 Domažlice, IČO 073679, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje

Datum vložení: 4. 4. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 4. 2008 0:00

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)