Obsah

47. schůze ze dne 27.3.2008

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

 

ze 47. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 27. 3. 2008Rada města v Domažlicích:

2235 - schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení a provozu kanalizační přípojky pro „Domov pro seniory v Domažlicích“ se společností Správa a údržba silnic Domažlice, příspěvková organizace Plzeňského kraje se sídlem Sadová 324, 344 79 Domažlice, IČO 073679, dle předloženého návrhu     (OISPRM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje


Vytvořeno: 4. 4. 2008
Poslední aktualizace: 4. 4. 2008 00:00
Autor: