Obsah

Rekonstrukce pomníků v Domažlicích

Město Domažlice v letošním roce zajistilo rekonstrukci dvou pomníků ve městě - pomníku děkana Antonína Příhody nacházejícího se v parku u pošty a pomníku Svobody v Husově ul. před budovou Muzea Jindřicha Jindřicha. Rekonstrukce těchto památkově chráněných objektů bylo provedena odbornou restaurátorskou firmou NEBEBU s. r . o., Plzeň - Lhota. Restaurátorské práce na pomníku děkana Antonína Příhody byly zahájeny dne 11. 6. 2008 a ukončeny 26. 8. 2008. Restaurátorské práce na pomníku Svobody byly zahájeny dne 1. 9 . 2008 a ukončeny dne 24. 10. 2008.