Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi

S účinností od 1.června 2010 dochází k podstatným změnám v zákoně č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/. Konkrétní změny jsou popsány dále.

O náklady na dietní stravování se zvyšuje částka živobytí i u těch osob, kterých se týkají sankční opatření v § 24 zákona. Jedná se o situace, kdy osoba nepředloží na výzvu individuální akční plán sepsaný s úřadem práce, neaktivní osoba pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců, osoba dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší nežtrojnásobek měsíční splátky stanovené rozhodnutím soudu.

 

U výše uvedených osob sice dojde ke snížení částky živobytí na existenční minimum /2.020,-Kč/, ale pokud její zdravotní stav vyžaduje /podle doporučení příslušného odborného lékaře/ zvýšené náklady na dietní stravování, částka živobytí bude zvýšena o zákonem stanovenou částku pro daný typ diety.

 

Další významnou změnou je zrušení § 24 odst.1, písm.h) zákona, v němž se upravovalo snížení částky živobytí na existenční minimum u osob, které byly uznány invalidní ve III.stupni invalidity /dříve plná invalidita/, ale neměly nárok na výplatu důchodu pro invaliditu III.stupně.

 

Novela zákona rovněžrozšířila skupinu osob, u kterých po uplynutí 6 kalendářních měsíců pobírání příspěvku na živobytí nedochází ke snížení částky živobytí na existenční minimum, a to o osoby, které jsou uznány invalidní v I. a II. stupni invalidity /dřívečástečná invalidita/.

Datum vložení: 18. 6. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)