Menu
Město Domažlice
Domažlice

S ukládáním odpadu si lidé hlavu nelámou, strážníci nastražili fotopasti

Fotografie pořízena fotopastí u sběrných nádob v Domažlicích, jak muž ukládá odpad mimo sběrné nádoby.

U nádob na tříděný odpad bývá k vidění ledacos. Kartonové krabice, sklo, části nábytku nebo třeba pneumatiky. Nešvary ohledně ukládání odpadu trápí i Domažlice. Není přitom výjimkou, že do Domažlic jezdí ukládat odpad i lidé z okolních obcí. Strážníci městské policie proto u sběrných míst nastražili fotopasti.

Každá obec i každé město má své odpadové hospodářství, které se řídí zákonem o odpadech, potažmo obecně závazným právním předpisem. V Domažlicích tuto oblast řeší městská vyhláška č. 7/2004, doplněna vyhláškou 1/2005. Každá osoba včetně novorozenců platí za odpady v místě, kde jsou hlášeny k pobytu. Zde odpad produkují a zde by také odpad měl být ukládán.

Vyhazovat odpad vedle nádoby je přitom nepřípustné. Pokud jsou kontejnery plné, je občan povinen najít v příslušném městě volnou nádobu jinde nebo odpad uložit v provozní době ve sběrném dvoře (objekt Domažlických technických služeb v Chrastavické ulici v Domažlicích). Přímo v Domažlicích je dle informace DTS na padesát sběrných míst na tříděný odpad.

Není ovšem výjimkou, že do Domažlic jezdí ukládat odpad i občané okolních obcí. Dělo se tak například po vánočních svátcích. Strážníci Městské policie proto na vybraná sběrná místa nainstalovali fotopasti.

„Pomocí fotopastí jsme získali řadu videozáznamů, se kterými dále pracujeme. Máme zachyceny jak registrační značky motorových vozidel, tak obličeje osob, které ukládají odpady mimo sběrné nádoby,“ uvedl Radovan Plšek, zástupce velitele domažlických strážníků. „Tyto osoby následně předvoláváme k podání vysvětlení. Podle závažnosti či množství odpadu uloženého mimo nádoby projednáváme tyto přestupky v blokovém řízení, popřípadě tato podezření ze spáchání přestupku oznamujeme k přestupkové komisi,“ doplnil Plšek.

Fotopasti a také městský dohledový kamerový systém budou strážníci v souvislosti s nesprávným ukládáním odpadu používat i v budoucnu. I k tomuto účelu byla mimo jiné městem zřízena pozice operátora kamerového systému. Jeho pracovní náplní je monitorování veřejných prostranství a vyhledávání protiprávních jednání v ulicích, nejen v dopravě, ale i veřejném pořádku. V současné době je vypsané výběrové řízení na dalšího operátora kamerového systému.

Městská policie také připravuje na svých webových stránkách www.mpdomazlice.cz interaktivní mapu, na které budou tato sběrná místa znázorněna. Návštěvník stránek tak po rozkliknutí ikony dostane informaci s fotografií sběrného místa. Touto službou chce městská policie vyjít vstříc občanům města, aby i ze svého domova měli informaci o sběrných místech. Jednotliví strážníci ve svých okrscích sledují vytíženost sběrných kontejnerů a v případě, že je nějaká nádoba soustavně přeplněna, řeší tuto situaci s technickými službami. Ty následně zajistí výměnu nádoby za nádobu s větším objemem.

Datum vložení: 5. 2. 2015 14:13
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: Kristýna Bublová

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)