Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pokračování rekonstrukce pivovaru v Domažlicích

V srpnu loňského roku byl slavnostně otevřen zrekonstruovaný Hvozd domažlického pivovaru, ve kterém vzniklo nové Kulturní centrum - Pivovar Domažlice. Šlo o první etapu rozsáhlé rekonstrukce pivovaru, která byla finančně podpořena Evropskou unií. V letošním roce se domažlická radnice snaží sehnat finance na další etapy oprav. Podány jsou hned dvě žádosti o dotace a třetí se připravuje.

První je žádost o dotaci z Programu přeshraniční spolupráce „Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020“. Město by z tohoto programu mohlo získat finanční podporu na rekonstrukci části západního křídla pivovaru. Program podporuje projekty, které mají přeshraniční efekt a na přípravě a následné realizaci projektu se tak podílí český i německý partner. Projekt nese název „Česko-bavorské dědictví – společně a atraktivně“.

„Záměrem projektu je vytvoření tří expozic. Dvě budou v suterénu a jedna ve čtvrtém patře západního křídla pivovaru. Expozice v suterénu bude na téma pivovarského provozu a sklářství v Českém lese, expozice v podkroví bude na téma společné česko-bavorské historie, dějin města a husitství,“ popsal již dříve místostarosta města Stanislav Antoš a dodal, že na přípravě žádosti se podílel tým města Domažlice a také zástupci partnerského města Furth im Wald.

Odhadované náklady činí zhruba 31,2 milionu korun, dotace by mohla pokrýt zhruba 75% nákladů. Zda město uspěje bude jasné do konce letošního roku.

Další žádost o dotaci se týká jižního křídla budovy, kde by mělo vzniknout Komunitní centrum Domažlice. Podání žádosti z programu IROP (39. výzva) schvalovali na říjnovém zasedání domažličtí zastupitelé a odsouhlasili také případné dofinancování této etapy rekonstrukce do výše až 30 milionů korun. Pokud by radnice uspěla, mohla by se do této přestavby pustit na jaře příštího roku.

Komunitní centrum Domažlice by sloužilo současně k několika účelům, zejména k mnohastrannému setkávání obyvatel za účelem kulturním, společenským, vzdělávacím a za účelem pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel v zapojování se do běžného občanského života ve spolupráci s veřejností.

Třetí žádost o dotaci, kterou město v současné době připravuje k podání, se týká financování Vzdělávacího centra – Knihovna. Jde o prostory dvou pater západního křídla, kam by se v budoucnu přestěhovala Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice. Město Domažlice bude žádat opět v rámci programu IROP (57. výzva). Cílem projektu je vytvořit prostory pro rozšířené neformálního vzdělávání (prostor a vybavení pro odborné učebny) v souladu se zajištěním rovných příležitostí i pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním a zároveň ve vazbě na budoucí uplatnění osob na trhu práce na území města.

Do budoucna se v Domažlicích počítá i s obnovou samotného pivovaru, který by měl vzniknout ve sklepních prostorech a souvisí s ním také pivovarská restaurace.

Fotografie z první etapy rekonstrukce najdete zde:

pivovar/fotogalerie-/

Datum vložení: 6. 12. 2016 8:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09
Autor: Kristýna Kolbecková

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)