Menu
Město Domažlice
Domažlice

II. etapa transferu a restaurování nástěnné malby městského pivovaru čp.10

restaurování nástěnné malby městského pivovaru čp.10

II. etapa transferu a restaurování nástěnné malby od malíře Šebka s motivem českého krále Jana Lucemburského a postavou Choda v tradičním kroji navazovala na I. etapu a byla 15.10.2019 dokončena. Nástěnný obraz je malovaný technikou malby do suché omítky a nachází se v 1. NP jižního křídla Pivovaru.
V rámci I. Etapy, která zahrnovala očištění figurální malby, povrchovou fixaci a sejmutí malby včetně podbití, proběhlo odborné sejmutí malby. Fragmenty malby byly po zpevnění trámky z rubové strany malby uloženy do štelářů a dočasně archivovány. Toto řešení bylo zvoleno z důvodu plánované rekonstrukce objektu a nedostatečné připravenosti prostoru pro umístění malby. Také finanční náklady byly důvodem etapizace akce. Restaurátorské práce předmětné II. etapy, na kterou město Domažlice získalo finanční příspěvek z Plzeňského kraje (Program "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje") ve výši 100 tis. Kč, spočívají v osazení jednotlivých dílů transferované malby na řemeslně upravenou stěnu, sejmutí textilních přelepů, tmelení spár osazených transferů, čistění barevné vrstvy mokrou technikou, barevné retuši a závěrečné konzervaci. Práce prováděl restaurátor ak. mal. Jiří Rataj, pod dohledem památkářů a v souladu se Závazným stanoviskem.

malba

 

malba1

Datum vložení: 18. 10. 2019 14:37
Datum poslední aktualizace: 12. 7. 2023 8:30
Autor: Ing. Pavlína Fišerová

Zpravodajství

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)