Obsah

Babylonské koupaliště před sezonou

Typ: ostatní
Před devíti roky byl Babylonský rybník odbahněn, výrazně se zvýšila kvalita vody, což oceňují všichni plavci v této přírodní nádrži.

Ale protože součástí dotace na odbahnění byla podmínka, že rybník nelze využívat ke komerčně výdělečným účelům, hlavní investice do vybavení koupaliště lze očekávat až v příštím roce, kdy závazek zanikne.

Přesto bylo v rámci údržby (nikoliv investic) provedeno i v letošním roce několik oprav. Konkrétně bezbariérový vstup do vody v místech využívaných dětmi. Opraven byl kolotoč, lavičky, u herních prvků byly dosypány dopadové plochy, doplněn byl písek na beachvolejbalovém hřišti, obnoven asfaltový kurt na tenis a nohejbal.

Odstraněny byly zrezivělé a nebezpečné prvky ve vodě a v plánu je zřízení nové převlékárny na pláži a oprava zábradlí na betonovém molu.

Značné úpravy doznal konec pláže, kde byly vykáceny náletové dřeviny atd.

Nejvýraznější prvek vodní zábavy, malou skluzavku, však už s ohledem na odborný posudek nelze využívat. Z důvodu nebezpečí jejího pádu musela být demontována a ze stejného důvodu nelze opravit ani bezpečně provozovat velkou skluzavku. V příštím roce je - protože již to bude možné - nahradí nové.

V loňském roce byl v areálu vyměněn plot, výstup z vody byl doplněn novou sprchou, doplněny byly odpadkové koše na betonové molo a zřízen byl beachvolejbalový kurt.

Zastupitelstvo města přijalo záměr, jakým směrem se má zdejší letovisko vyvíjet – respektovat tradiční charakter plovárny a doplnit ji o moderní prvky. Z této filozofie se tedy bude vycházet při přípravě sezony 2022.

Autor: Stanislav Antoš, místostarosta města


Vytvořeno: 12. 5. 2021
Poslední aktualizace: 13. 5. 2021 14:35
Autor: