Obsah

35. zasedání Zastupitelstva města Domažlice bude přenášeno on-line

Typ: ostatní
35. zasedání Zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat 26.05.2021 od 16 hodin ve velkém sále MKS v Domažlicích bude poprvé možno zhlédnout on-line.

Zájemci ho najdou na tomto odkazu

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
6. Zápisy z jednání výborů
7. Návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu DOMAŽLICE
8. Záměr prodeje pozemků v lokalitě Kozinovo pole – výstavba bytových domů
9. Žádost o odkup části pozemku p. č. st. 3254/3, k. ú. Domažlice
10. Prodej volné bytové jednotky – Pelnářova 392/12
11. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě
12. Žádost o prodej částí pozemku p. č. 4814/2 v k. ú. Domažlice
13. Slevy z nájemného
14. Slevy z nájemného – SSZMD
15. Prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice - proluka v Husově ul.
16. Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě
17. Úplatný převod ¼ podílu pozemku p. č. 2506/1 v k. ú. Domažlice – ÚZSVM
18. Dohoda o postoupení smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní  – OZ Vrbova, pozemek p.č. 2382/36
19. Žádost o prodej pozemků, obec Babylon
20. RO – Veřejná zakázka s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE"
 a "Příběh domažlického pivovaru" v KC - Pivovar Domažlice“
21. RO – Veřejná zakázka s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny NTK Domažlice,  Týnské Předměstí, Švabinského č. p. 564“
22. RO – Veřejná zakázka s názvem "ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny,  kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“
23. RO – Muzeum Cíl EÚS
24. RO – dotace MPSV odměny v sociálních službách
25. Smlouva o úvěru na financování projektů Rekonstrukce plynové kotelny ul. Švabinského,
 ZŠ Komenského - rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu
26. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2021 - oblast školství,
 mládeže a sportu
27. Různé
28. Závěr


Vytvořeno: 21. 5. 2021
Poslední aktualizace: 24. 5. 2021 13:40
Autor: Josef Babor