Obsah

Šetření potřeb osob se sluchovým postižením na Domažlicku

Kvalitativní šetření potřeb osob se sluchovým postižením na Domažlicku se usklutečnilo 17. 12. 2018 formou skupinového rozhovoru. Cílem šetření bylo zjistit jaké problémy a problematické situace osoby se sluchovým postižením v běžném životě řeší a zažívají, co jim při řešení těchto situací a problémů pomáhá či by pomohlo. Více informací naleznete v závěrečné zprávě z šetření.

 

Zpráva z šetření potřeb dospělých osob se sluchovým postižením na Domažlicku

 

Průzkum potřeb seniorů na Postřekovsku

 

Potřeby potřeb klientů rané péče