Menu
Město Domažlice
Domažlice

3. etapa KPSS

3. etapa odstartovala

v lednu roku 2018 a skončí v prosinci následujícího roku. Během této doby bude probíhat několik návazných či souběžných aktivit:

Leden – červen 2018: Analytická část - proběhlo mapování sociální situace na Domažlicku skrze dotazníky a rozhovory s obcemi, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Výstupy z analytické části byly prezentovány v červnu 2018 na společném setkání.

ÚVODNÍ SETKÁNÍ  3. etapy komunitního plánování sociálních služeb

se uskutečnilo ve středu 7.března 2018 v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb Domažlice. Na setkání byl představen projekt 3. etapy komunitního plánování sociálních služeb a některé sociální služby, které na Domažlicku působí. Jednotlivé prezentace sociálních služeb a zápis ze setkání jsou ke stažení níže.

Zápis z úvodního setkání

Network-East-West - Centrum Jana Domažlice

MCSRS - domov pro seniory Domažlice

Azylový dům sv. Alberta Domažlice

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ - výstupy z mapování sociální situace

k 3. etapě komunitního plánování sociálních služeb se uskutečnilo 25. června 2018 od 15.00 hodin  v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb v Domažlicích. Byly zde prezentovány výstupy mapování sociální situace na Domažlicku z pohledu jednotlivých obcí, poskytovatelů sociálních služeb, sociálního odboru, úřadu práce, veřejnosti a dalších subjektů, kterých se sociální problematika týká.

Zápis_ze společného setkání

Představení projektu plánování sociálních služeb v Plzeňském kraji

Prezentace_projektu plánování sociálních služeb Domažlice

Analýza poskytovaných sociálních služeb_KPSS_Domažlicko_2018

Analýza zdrojů systému soc. služeb_KPSS_Domažlicko_2018

Shrnutí výstupů z mapování_KPSS_Domažlicko_2018

Základní socio-demografický popis území_KPSS_Domažlicko_2018

Červenec 2018 – prosinec 2019: Od podzimu 2018 odstartuje setkávání pracovních skupin otevřených pro veřejnost, které budou diskutovat o rozvoji sociálních služeb a stanovovat cíle, aktivity a opatření komunitního plánu.

1. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU"

První ze série těchto setkání se uskutečnilo ve středu 26. září 2018, byly projednány SWOT analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení sociálního systému na Domažlicku, a dále byla formulována vize do budoucna, jak by si lidé přáli, aby se v regionu žilo za 10, 20, či 30 let. Jednotlivé dokumenty jsou ke stažení níže,  v případě jakýchkoliv připomínek se, prosím, obraťte na Mgr. Ondřeje Raffela, tel.: 775 764 418 či e-mail: ondrej.raffel@cpkp.cz.
 

SWOT_analýza - Rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením

SWOT analýza -_Senioři a OZP

Zápis_- Rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zápis - Senioři a OZP

2. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU"

Ve středu 21. listopadu 2018 se uskutečnilo společné setkání "u kulatého stolu". Přítomným byly prezentovány informace o aktualizaci Střednědobého pláni rozvoje sociálních služeb Krajského úřadu Plzeňského kraje pro roky 2019 - 2021. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Domažlice informoval o své činnosti, kompetencích a fungování. Byl předběžně vyhodnocen Realizační plán pro rok 2018 a předběžně navržen Realizační plán pro rok 2019. Více informací v zápisu níže.

Zápis

Předběžné vyhodnocení

NEDOSTATKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Ve čtvrtek 21. února 2019 se uskutečnilo setkání "u kulatého stolu", kde přítomní diskutovali nad největšími nedostatky v sociální oblasti v regionu pro jednotlivé cílové skupiny - seniory a osoby se zdravotním postižením a ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti, mládež a rodiny s dětmi. Setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory v Domažlicích. Zápisy ze setkání jsou ke stažení níže.

Zápis ze setkání - Rodiny a osoby ohrožené soc. vyloučením

Zápis ze setkání - Senioři a OZP

3. SETKÁNÍ "U KULATÉHO STOLU"

V pondělí 29. dubna 2019 se uskutečnilo další ze série setkání "u kulatého stolu", které bylo rozděleno na dva bloky. Od 10.00 hodin byla řešena témata, týkající se seniorů a osob se zdravotním postižením, od 13.00 hodin témata, týkající se ostatních osob ohrožených sociálním vyloučením, dětí a rodin s dětmi. Zápisy z obou bloků setkání jsou ke stažení níže.

V prvním bloku setkání byly prezentovány výstupy ze šetření potřeb osob se sluchovým postižením na Domažlicku, bližší informace a závěrečnou zprávu naleznete v záložce "Průzkumy potřeb".

Zápis ze setkání - Senioři a OZP

Zápis ze setkání - Rodiny a osoby ohrožené sociálním vyloučením

SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ OSOBY NA DOMAŽLICKU

Ve středu 19. června 2019 proběhlo v Domažlicích setkání navazující na průzkum potřeb osob se sluchovým postižením. Na setkání byly projednávány možná řešení a další postupy v oblasti služeb pro neslyšící osoby na Domažlicku. Zápis ze setkání je ke stažení níže.

Zápis ze setkání

4. SETKÁNÍ U "KULATÉHO STOLU"

Ve čtvrtek 26. září 2019 se uskutečnilo další ze série setkání "u kulatého stolu", které bylo zaměřeno na témata, týkající se seniorů a osob se zdravotním postižením. Zápis ze setkání je ke stažení níže. Na setkání byly prezentovány výstupy z průzkumu potřeb rodiny dětmi se zdravotním postižením v okresu Domažlice a výstupy z průzkumu potřeb seniorů na Postřekovsku - oba dokumenty jsou ke stažení v záložce "Průzkumy potřeb."

Zápis ze setkání

5. SETKÁNÍ U "KULATÉHO STOLU"

Ve čtvrtek 24. října 2019 se uskutečnilo setkání „u kulatého stolu“, které bylo zaměřeno na témata týkající se dětí, rodin, mládeže a dalších osob ohrožených sociálním vyloučením. Zápis ze setkání je ke stažení níže.

Zápis ze setkání

6. SETKÁNÍ U "KULATÉHO STOLU"

Ve středu 6. listopadu 2019 se uskutečnilo setkání „u kulatého stolu“ k průřezovým tématům, týkajících se všech cílových skupin. Na setkání byly mimo jiné představemy podklady k bytové problematice na Domažlicku. Veškeré informace naleznete v zápisu níže.

Zápis

7. SETKÁNÍ U "KULATÉHO STOLU"

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se uskutečnilo setkání „u kulatého stolu“, na kterém byl projednán návrh strategické části Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na Domažlicku na roky 2020-2024. Zároveň byl předběžně vyhodnocen Realizační plán na rok 2019. Více infomací naleznete v zápisu.

Zápis

Návrh

Vyhodnocení

SEMINÁŘ NA TÉMA SLUŽBY PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ

Ve středu 11. prosince 2019 se v Domažlicích uskutečnil seminář, na kterém byly představeny služby pro osoby s duševním onemocněním, které působí na Domažlicku a informace o reformě psychiatrické péče - její stávající průběh a plány do budoucna.

Seminář na téma služby pro osoby s duševním onemocněním

Možnosti zapojení do komunitního plánování:

Podstatou komunitního plánování je zapojení všech, kterých se problematika týká, a mají zájem se procesu účastnit. Možností je hned několik:

Při mapování potřeb: možnost poukázat na sociální problémy, se kterým se potýkáte, a je třeba je řešit (například chybějící služby, nedostatečná kapacita služeb apod.) – zástupci obcí, pracovníci sociálních odborů obecních úřadů, poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím dotazníků a rozhovorů, organizace poskytující související služby, uživatelé, veřejnost prostřednictvím kontaktování koordinátora projektu Mgr. Ondřeje Rafella, tel.: 775 764 418, mail: ondrej.raffel@cpkp.cz

Účast v pracovních skupinách, ve kterých se bude diskutovat o rozvoji sociálních služeb a které stanoví cíle, aktivity a opatření komunitního plánu a jsou otevřené pro kohokoliv. Účast je zcela dobrovolná, nikdo se nemusí registrovat ani vázat k účasti na více setkáních. Pracovní skupiny jsou dvě – jedna zaměřená na problematiku seniorů a osob se zdravotním postižením a druhá se zaměřením na rodin s dětmi a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Připomínkování návrhu komunitního plánu: předběžně proběhne v polovině roku 2019.

Vedlejší menu

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)