ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Tichý svět, o.p.s.

Tlumočnické služby – Komunikace bez bariér

Popis služby → Tichá linka je sociální služba tlumočení znakového jazyka a přepisu mluvené řeči do textu online.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se sluchovým postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby s kombinovaným postižením. Tichá linka je také šířena ve státním a soukromém sektoru (např. nemocnice, úřady).


Pracovní doba → Služba tlumočení je otevřena každý den od 7:00 do 22:00, přepisu od 7:00 do 17:00, pohotovost je zajištěna nonstop.
E–mail  info@tichalinka.cz
Telefon → 720 996 089
Webová stránka → www.tichalinka.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy