ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Tichý svět, o.p.s.

Tlumočnické služby – Komunikace bez bariér

Popis služby → Tlumočnické služby umožňují objednat fyzického tlumočníka do českého znakového jazyka v rámci Plzeňského kraje. Zároveň je možné využít online tlumočnickou službu Tichá linka, která nabízí tlumočení českého znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu online.
Pro koho je služba určena → Našimi klienty jsou osoby se sluchovým postižením, tedy neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí a osoby s kombinovaným postižením. Tichá linka je také šířena ve státním a soukromém sektoru (např. nemocnice, úřady).


Pracovní doba → Fyzické tlumočení dle domluvy a potřeby klienta, online tlumočnická služba  Tichá linka je poskytována nonstop.
E–mail dominik.dolejs@tichysvet.cz
Telefon → 607 086 461
Webová stránka → www.tichalinka.cz
Adresa → sady Pětatřicátníků 316/6, 301 00 Plzeň
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy