ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Město Poběžovice

Pečovatelská služba

Popis služby → Služba se poskytuje ve vlastních domácnostech uživatelů v Poběžovicích, Šitboři, Sedleci, Záměliči, Ohnišťovicích, Mutěníně, Otově a v domě s pečovatelskou službou v Poběžovicích. Cílem služby je pomoc a podpora těchto osob a zajištění možnosti zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Služba poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pro koho je služba určena → Senioři, rodiny s dětmi v kojeneckém věku od 1 roku a předškolního věku od 1 do 4 let a zdravotně postižení občané.


Pracovní doba → Pracovní dny 7:00–15:30
E–mail → pecovatelky@pobezovice.cz, podatelna@pobezovice.cz
Telefon → 379 497 261 (pečovatelky), 379 497 281 (MěÚ)
Webová stránka → www.pobezovice.cz
Adresa → nám. Míru 47, Poběžovice 345 22
Finanční náročnost → Za úhradu klienta

Zprávy