ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Klub Fontána pro děti a mládež

Popis služby → Klub Fontána pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež v Domažlicích a okolí při řešení každodenních i obtížných situací a zvyšuje jejich šanci uspět v dalším životě. Klub je pro dospívající zázemím s možností scházet se s vrstevníky,
místem pro realizace vlastních aktivit. Pracovníci Klubu poskytují mladým lidem pomoc a podporu v každodenních i obtížných situacích a usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik.
Pro koho je služba určena → Dětem a mládeži ve věku od 6 do 20 let žijícím v Domažlicích a okolí, které se ocitají ve složitých životních podmínkách či situacích ohrožujících jejich zdravý vývoj, mezilidské vztahy, společenské či profesní uplatnění, v situacích vedoucích ke konfliktu se společenskými normami a hodnotami, v ohrožení vyloučením ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělávání, místa bydliště a etnického nebo národnostního původu, hledají základnu pro realizaci svých vlastních aktivit.


Pracovní doba → Po–ČT 12:30–17:00
E–mail → klub.fontana@diakoniezapad.cz
Telefon → 734 686 667
Webová stránka → www.diakoniezapad.cz
Adresa → Zahradní 542, 344 01 Domažlice
Finanční náročnost → Zdarma

Zprávy