Menu
Město Domažlice
Domažlice

37. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

U S N E S E N Í

 

37. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 07.07.2021

 

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

 

1020 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jiřího Štangla, Mgr. Kamila Jindřicha

 

1021 - schvaluje předložený program zasedání

 

1022 - volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ivan Rybár, Ing. Radek Wiesner, Josef Kuneš

 

1023 - volí mandátovou komisi ve složení: Ing. Pavel Faschingbauer, Jaroslava Wollerová, Mgr. Libuše Matějková

 

1024 - schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč na pomoc obci Mikulčice, zasažené živelnou pohromou, a to na transparentní účet obce č. ú. 299222440/0300, ČSOB a. s.

Termín splnění: 16.07.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1025 - schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč na pomoc obci Moravská Nová Ves, zasažené živelnou pohromou, a to na transparentní účet obce č. ú. 6013203349/0800, Česká spořitelna a. s.

Termín splnění: 16.07.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1026 - schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč na pomoc obci Hrušky, zasažené živelnou pohromou, a to na transparentní účet obce 123-4548350207/0100, Komerční banka a. s.

Termín splnění: 16.07.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1027 - schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč na pomoc obci Lužice, zasažené živelnou pohromou, a to na transparentní účet obce 123-3116370277/0100, Komerční banka a. s.

Termín splnění: 16.07.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

1028 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 5269 pol. 5221 + 200.000 Kč (dar na pomoc obcím zasažených živelnou pohromou)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 200.000 Kč (rozpočtová rezerva)

Termín splnění: 07.07.2021 Odpovědná osoba: Ing. A. Kučerová, OF

 

 

Domažlice, 07.07.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Z důvodu technické závady na hlasovacím zařízení není zveřejněno hlasování z 37. zasedání ZM

 

Datum vložení: 8. 7. 2021 10:52
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2021 12:27
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)