Menu
Město Domažlice
Domažlice

40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 40. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 20.10.2021 od 16:00 hodin

ve malém sále MKS v Domažlicích

 

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Přísedící okresního soudu

Komplexní pozemková úprava, k.ú. Domažlice-schválení plánu společných zařízení

Zástavní smlouva, lokalita OZ Havlovice

Sleva z nájemného

Prodej části pozemku p. č. 5185/1 k. ú. Domažlice

Prodej části pozemku p. č. 5155 a st. 379, k. ú. Domažlice

Převod spoluvlastnického podílu ze smlouvy o zřízení práva stavby,

lokalita OZ Na Bábě – pozemek p. č. 2446/56 k. ú. Domažlice

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě p. č. 2446/62

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Kronika Města Domažlice na rok 2019

Různé

Závěr

 

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 14. 10. 2021 15:10
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2021 15:12
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)