Menu
Město Domažlice
Domažlice

20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 20. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 22.05.2024 od 16:00 hodin

v zasedací místnosti MěÚ v Domažlicích, nám. Míru 1

Program :    

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zápisy z jednání výborů

Nabídka pozemků p. č. 2483/3 a p. č. 4948/34, k. ú. Domažlice

Prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě – dodatek č. 3

Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Pasečnice – Správa železnic, s. o.

Bezúplatný převod pozemku p. č. 4908/5, k. ú. Domažlice

SSZMD s. r. o. - vyrovnávací platba na rok 2024

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2024 - oblast
školství, mládeže a sportu

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2024 - oblast kultura
a ostatní zájmová činnost

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině – Sluníčko Domažlice

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Různé

Závěr

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 17. 5. 2024 11:15
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2024 11:18
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)