Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 295 až 306

Schválená rozpočtová opatření č. 295 až 306

Rozpočtová opatření č. 295 až 306 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
295 0225 4351 5331   -210 000,00 -M.centrum PS příspěvek 3110/0501
295 0225 4350 5331   210 000,00 +M.centrum pobyt.služby příspěvek 3110/0501
296 0116 1036 5811   -430 627,00 Náhrady OHL 3Q 3111/0501
296 0116 1036 5811   430 627,00 Náhrady OHL 3Q financování 3111/0501
297 0229 6171 5021   18 975,00 +OSPOD dohoda 3112/0501
297 0229 6171 5011   -14 182,00 -platy zam.OSPOD 3112/0501
297 0229 6171 5031   -3 517,00 -odvody soc.zab.OSPOD 3113/0501
297 0229 6171 5032   -1 276,00 -zdrav.poj. OSPOD 3112/0501
298 0207 3113 5331   -200 000,00 -ZŠ Kom. ú.501-materiál 3119/0501
298 0207 3113 5331   -300 000,00 -ZŠ Kom ú.502 energie 3119/051
298 0207 3113 5331   -200 000,00 -ZŠ Kom ú.549 ost.náklady 3119/0501
298 0207 3113 5331   -100 000,00 -ZŠ Kom.ú.528 ost.soc.náklady 3119/0501
298 0207 3113 5331   700 000,00 +ZŠ Kom ú.511 opravy 3119/0501
298 0207 3113 5331   100 000,00 +ZŠ Kom.ú.518 služby 3119/0501
299 0208 3113 5331   -80 000,00 -ZŠ MŠ Msgre ú.511-opravy 3120/0501
299 0208 3113 5331   -26 000,00 -ZŠ MŠ Msgre ú.558 DDHM 3120/0501
299 0208 3113 5331   15 000,00 +ZŠ MŠ Msgre ú.527 zákon. soci. nákl. 3120/0501
299 0208 3113 5331   1 000,00 +ZŠ MŠ Msgre ú.53x 3120/0501
299 0208 3113 5331   80 000,00 +ZŠ MŠ Msgre ú. 54,56 ost.nákl. 3120/0501
299 0208 3113 5331   10 000,00 +ZŠ MŠ Msgre ú.551 odpisy 3120/0501
300 0208   4122 135 572,85   Dotace Obědy do škol 3121/0501
300 0208 3113 5336   135 572,85 ZŠ MŠ Msgre - Obědy do škol dot. 3121/0501
301 0530   4216 256,00   Dot. vzdělávací centrum KC Pivovar dofin. 3122/0501
301 0535   4216 8 335,00   Dot.Komunitní centrum dofin. 3122/0501
301 0264 6409 6901   8 591,00 +IR dot. KC Pivovar dofin. 3122/0501
302 0820 6310 5163   40 000,00 +bankovní poplatky 3123/0501
302 0261 6409 5901   -40 000,00 Rozpočtová rezerva
303 0222 5311 5424   1 000,00 +MP náhrady nemoc 3147/0501
303 0222 5311 5011   -1 000,00 -MP platy 3147/0501
304 0251 3639 5331   -151 000,00 -DTS ú.501-materiál 3192/1901
304 0251 3639 5331   1 000,00 +DTS ú.512 cestovné 3192/1901
304 0251 3639 5331   80 000,00 +DTS ú.524 zák.soc.poj.3192/1901
304 0251 3639 5331   70 000,00 +DTS ú.527,525 zák.soc.náklady 3192/1901
305 0100   4121 74 500,00   Přijaté transfery od obcí 3193/1901
305 0261 6409 5901   74 500,00 Rozpočtová rezerva
305 0115 2143 5329   -21 801,67 Přísp.DSO Dom-bus Čerchov 3193/1901
305 0094 3319 5329   -1 985,00 -DSO Dom.-čl.příspěvek 3193/1901
305 0224 6171 5329   -745,00 -čl.příspěvek VSOD 3193/1901
305 0095 3722 5329   -119,00 -čl.příspěvek Lazce 3193/1901
305 0261 6409 5901   24 650,67 Rozpočtová rezerva
306 0550   4152 2 979,00   Dotace-plavání bez hranic RS
306 0261 6409 5901   2 979,00 Rozpočtová rezerva
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 9. 2. 2021 8:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:12
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)