Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 103 až 132

Schválená rozpočtová opatření č. 103 až 132

Rozpočtová opatření č. 103 až 132 květen 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
103 0240 3612 5192   311 650,00 OZ Na Bábě - vratka 1891/1205
103 0264 6409 6901   -311 650,00 investiční rezerva
104 0287 3412 5171   195 500,00 Babylon-oplocení,zábradlí 1910/1205
104 0264 6409 6901   -195 500,00 investiční rezerva
105 0501 3636 5169   39 930,00 Strategie rozvoje města-hodnocení 1911/1205
105 0264 6409 6901   -39 930,00 investiční rezerva
106 0533 3113 6121   655 578,00 PD ZŠ Kom.-bezbar.úpravy 1913/1205
106 0533 6399 5362   -113 778,00 DPH PD ZŠ Kom. bezbariérové úpravy 1913/1205
106 0264 6409 6901   -541 800,00 investiční rezerva
107 0530 3314 6122   -267 285,00 KC pivovar- výukové pomůcky zruš. usn. 1845, 1915/1205
107 0530 6399 5362   46 389,00 DPH KC pivovar výukové pomůcky zruš. usn.1845, 1915/1205
107 0264 6409 6901   220 896,00 investiční rezerva
108 0530 3314 6122   13 413,00 Vzdělávací centrum-kompenzační pomůcky 1931/1205
108 0530 6399 5362   -2 328,00 DPH vzd.centrum - kompenzační pomůcky 1931/1205
108 0264 6409 6901   -11 085,00 investiční rezerva
109 0287 3634 5171   121 347,00 Kotelna Kovařovicova-oprava střechy 1632/1205
109 0287 6399 5362   -21 060,00 DPH kotelna Kovařovicova-oprava střechy 1932/1205
109 0264 6409 6901   -100 287,00 investiční rezerva
110 0434 2143 6121   39 834,00 Pivovar-podružné měření elektřiny 1933/1205
110 0434 6399 5362   -6 913,00 DPH pivovar podružné měření el. 1933/1205
110 0264 6409 6901   -32 921,00 investiční rezerva
111 0287 5512 6121   2 844,00 Hasičská zbrojnice Havlovice- komín, vícepráce 1934/1205
111 0264 6409 6901   -2 844,00 investiční rezerva
112 0240 3612 5169   31 460,00 PD-oprava oplechování BD revitalizace 1935/1205
112 0264 6409 6901   -31 460,00 investiční rezerva
113 0530 3314 6122   189 438,00 Vzdělávací centrum-výukové pomůcky, stavebnice 1936/1205
113 0530 6399 5362   -32 878,00 DPH vzd.centrum-výukové pomůcky, stavebnice 1936/1205
113 0264 6409 6901   -156 560,00 investiční rezerva
114 0240 3612 5169   108 900,00 PD. oprava angl.dvorků BD Kozinova 1939/1205
114 0264 6409 6901   -108 900,00 investiční rezerva
115 0222 5311 2322 29 935,00   MP - přijaté pojistné náhrady 1942/1205
115 0222 5311 5171   70 000,00 MP- opravy a udržování majetku 1942/1205
115 0264 6409 6901   -40 065,00 investiční rezerva
116 0239 2141 5179   20 000,00 Městský pivovar-ochranné známky 1946/1205
116 0261 6409 5901   -20 000,00 rozpočtová rezerva
117 0261 6409 5901   -70 000,00 rozpočtová rezerva
117 0220 5512 5021   70 000,00 JSDHO Domažlice - zásahy 1967/1205
118 0434 2143 6121   302 500,00 Pivovar - zdroj páry 1972/1205
118 0434 6399 5362   -52 500,00 DPH Pivovar-zdroj páry 1972/1205
118 0264 6409 6901   -250 000,00 investiční rezerva
119 0287 3634 5171   159 148,00 Kotelna Kovařovicova-oprava střechy 1975/1805
119 0287 6399 5362   -27 621,00 DPH střecha kotelna Kovařovicova 1975/1805
119 0264 6409 6901   -131 527,00 investiční rezerva
120 0240 3612 6121   -93 339,00 -OZ Na Bábě - ŘD Javorová 1976/1805
120 0240 6399 5362   12 175,00 DPH OZ Na bábě ul.Javorová 1976/1805
120 0264 6409 6901   81 164,00 investiční rezerva
121 0800   1111 -8 000 000,00   -DPFO placená plátci (záv.či.) 558/2005
121 0800   1112 -200 000,00   -DPFO placená poplatníky (OSVČ) 558/2005
121 0800   1113 -500 000,00   -DPFO vybíraná srážkou 558/2005
121 0800   1121 -6 300 000,00   -Daň z příjmů právnických osob 558/2005
121 0800   1211 -15 000 000,00   -DPH 558/2005
121 0264 6409 6901   -30 000 000,00 investiční rezerva
122 0114 3429 5229   -26 012,00 - Dotace kultura program č. 1-celoroční č. 560/2005
122 0114 3399 5229   26 012,00 +Dotace kultura program č. 3-zájmová činnost 560/2005
123 0114 3429 5229   -28 095,00 -Dotace kultura program č. 1-celoroční činnost 562/2005
123 0114 3399 5229   28 095,00 +Dotace kultura program č. 3-zájmová činnost 562/2005
124 0239 3639 5171   10 000,00 Instalace sochy "Nahoru" 1987/2605
124 0287 3639 5137   13 000,00 "Ticho a světlo" socha 1987/2605
124 0264 6409 6901   -23 000,00 investiční rezerva
125 0287 3111 5171   710 283,00 MŠ Palackého-oprava soc.zařízení 1994/2605
125 0287 6399 5362   -123 272,00 DPH MŠ Palackého - oprava soc. zařízení 1994/2605
125 0264 6409 6901   -587 011,00 investiční rezerva
126 0434 2143 6121   8 228,00 Pivovar požární schodiště 1998/2506
126 0434 6399 5362   -1 428,00 DPH pivovar požární schodiště 1998/2605
126 0264 6409 6901   -6 800,00 investiční rezerva
127 0207 3113 2229 105 060,00   ZŠ Komenského - vratka dotace Šablony I 2003/2605
127 0207 6402 5364   105 060,00 Převod vratky dotace Šablony I- MŠMT 2003/2605
128 0559 2219 6121   1 943,00 Stezka podél hřbitova-archeolog.dozor 2014/2605
128 0264 6409 6901   -1 943,00 investiční rezerva
129 0434 2143 6121   160 343,00 Pivovar - zdroj páry 2016/2605
129 0434 6399 5362   -27 828,00 DPH pivovar zdroj páry 2016/2605
129 0264 6409 6901   -132 515,00 investiční rezerva
130 0262 3631 6121   109 031,00 VO Tovární ul. - doplnění,realizace 2017/2605
130 0264 6409 6901   -109 031,00 investiční rezerva
131 0434 2143 6121   50 000,00 Pivovar připojení EDP na PCO 2018/2605
131 0434 6399 5362   -8 678,00 DPH pivovar připojení EDP na PCO 2018/2605
131 0239 2143 5169   30 008,00 Pivovar -připojení EDP na PCO-služby 2018/2605
131 0239 6399 5362   -5 208,00 DPH připojení EDP na PCO služby 2018/2605
131 0264 6409 6901   -66 122,00 investiční rezerva
132 0564 6171 5169   30 000,00 Výzva 109- žádost o dotaci 2019/2605
132 0261 6409 5901   -30 000,00 rozpočtová rezerva
Zpracovala: Ing. A.Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 11. 6. 2020 14:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:08
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)