Obsah

Schválená rozpočtová opatření č. 101 až 116

Typ: ostatní
Schválená rozpočtová opatření č. 101 až 116
Rozpočtová opatření č. 101 až 116  duben, květen 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
101 0246 3639 5122   12 100,00 Lávka L12 - služebnost 616/3004
101 0264 6409 6901   -12 100,00 investiční rezerva
102 0553   4213 -274 730,00   Dotace OPŽP - parčík Hruškova ul.-nerealizace 618/3004
102 0264 6409 6901   -274 730,00 investiční rezerva
103 0251 3639 5331   300 000,00 +DTS ú.511 - opravy 622/3004
103 0261 6409 5901   -300 000,00 rozpočtová rezerva
104 0116 1036 5192   -328 947,00 Náhrady odbor.lesní hosp. 677/1405
104 0116 1036 5192   328 947,00 Náhrady odbor.lesní hosp. - výplata 677/1405
105 0555   4122 60 000,00   Dotace PK - oslavy 30ti let bez totality 683/1405
105 0219 3399 5169   -15 000,00 Kultura - oslavy 30.výročí listopadu 683/1405
105 0555 3399 5169   75 000,00 Nákup služeb - oslavy 30ti let bez totality 683/1405
106 0536 3111 6121   151 250,00 Výstavba MŠ Petrovická - žádost o dotaci 689/1405
106 0536 6399 5362   -26 250,00 DPH - výstavba MŠ Petrovická 689/1405
106 0264 6409 6901   -125 000,00 investiční rezerva
107 0535 4376 6122   239 314,00 Komunitní centrum - vybavení 193/2205
107 0535 4376 5137   916 978,00 Komunitní centrum-vybavení 193/2205
107 0535 6399 5362   -200 679,00 DPH - komunitní centrum vybavení 193/2205
107 0264 6409 6901   -955 613,00 investiční rezerva
108 0408 3412 6121   869 670,00 Pl.bazén - úroky z úvěru 194/2205/10
108 0408 3412 5141   408 330,00 Pl.bazén - úroky z úvěru po kolaudaci 194/2205/10
108 0264 6409 6901   -1 278 000,00 investiční rezerva
109 0114 3429 5229   -69 480,00 -Program č.1 kultura celoroční činnost 197/2205
109 0114 3392 5229   69 480,00 +Program č. 2 kultura jednotlivé projekty 197/2205
109 0114 3429 5229   -7 100,00 -Program č. 1 kultura celoroční činnost 197/2205
109 0114 3316 5229   7 100,00 +Program č. 4 - publikace místní subjekty 197/2205
109 0114 3429 5229   -6 860,00 -Program č. 1 kultura celoroční činnost 197/2205
109 0114 3319 5229   6 860,00 +Program č.5 publikace téma Domažlice 197/21205
110 0112 4349 5229   -12 000,00 -Program č. 6 - registrované soc.služby 223/2205
110 0112 4379 5229   12 000,00 + Program č. 7 - sociálně zájmová oblast 223/2205
111 0113 3421 5229   -35 800,00 -Program sport - jednorázové akce mládež 241/2205
111 0113 3429 5229   35 800,00 + Program sport - významné počiny 241/2205
112 0252 3639 6130   90 000,00 Č.Kubice - pozemky pod halami 695/2805
112 0261 6409 5901   -90 000,00 rozpočtová rezerva
113 0246 2212 5171   93 140,00 Napojení komunikace u pošty na I/22, 713/2805
113 0264 6409 6901   -93 140,00 investiční rezerva
114 0434   4122 100 000,00   Dotace PK - restaurování fresky pivovar 715/2805
114 0264 6409 6901   100 000,00 investiční rezerva
115 0246 2212 5171   96 616,00 Obrubníky - autobus.nádraží Poděbradova ul. 737/2805
115 0246 2212 5171   55 358,00 Zaslepení plynové přípojky u pivovaru 737/2805
115 0264 6409 6901   -151 974,00 investiční rezerva
116 0263 2321 5169   162 503,00 Deratizace kanalizace Dom.,Havlovice 738/2805
116 0263 6399 5362   -28 203,00 DPH deratizace kanalizace 738/2805
116 0261 6409 5901   -134 300,00 rozpočtová rezerva
             
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 29. 5. 2019
Poslední aktualizace: 3. 10. 2019 15:23
Autor: Petra Kaderová