Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 72 až 87

rozpočtová opatření č. 72 až 87

Rozpočtová opatření č. 72 až 87 duben 2018 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
72 0434 2143 6121 0 90 024 Pivovar- kulturní centrum BOZP 4213/0304
72 0434 6399 5362 0 -15 624 Pivovar-kulturní centrum BOZP-dph 5213/0304
72 0264 6409 6901 0 -74 400 Investiční rezerva
73 0246 2219 5171 0 355 682 Chodníky Kozinovo pole IV.etapa 5250/0304
73 0264 6409 6901 0 -355 682 Investiční rezerva
74 0219 3329 6329 0 10 000 Dar- varhany katedrála sv.Víta, Pražský hrad 5254/0304
74 0261 6409 5901 0 -10 000 Rozpočtová rezerva
75 0261 6409 5901 0 -150 000 Rozpočtová rezerva
75 0229 6112 5173 0 150 000 Cestovné - partnerské město USA 5261/0304
76 0287 3429 6121 0 2 541 Sport.centrum E.Krásnohorské - archeolog.pr.5278/1704
76 0287 6399 5362 0 -441 DPH sport.centrum E.Krásnohorské 5278/1704
76 0264 6409 6901 0 -2 100 Investiční rezerva
77 0263 2321 5169 0 153 670 Deratizace kanalizace Do, Havlovice 5279/1704
77 0263 6399 5362 0 -26 670 DPH-deratizace kanalizace 5279/1704
77 0261 6409 5901 0 -127 000 Rozpočtová rezerva
78 0287 3639 5171 0 20 570 Úprava plochy za pl.bazénem 5280/1704
78 0264 6409 6901 0 -20 570 Investiční rezerva
79 0462 3612 6121 0 361 790 PD DÚR bytové domy Do - kasárna II 5281/1704
79 0264 6409 6901 0 -361 790 Investiční rezerva
80 0239 3639 2324 50 000 0 Dohoda o narovnání SMP CZ 5295/1704
80 0239 3639 5171 0 50 000 Oprava MK E.Krásnohorské 5295/1704
81 0234 3745 5169 0 337 708 Revitalizace aleje k Vavřinečku 5296/1704
81 0264 6409 6901 0 -337 708 Investiční rezerva
82 0287 3639 5171 0 35 090 PD odstranění stavby na pozemku p.č.2562/1704
82 0264 6409 6901 0 -35 090 Investiční rezerva
83 0200 3111 2122 45 800 0 MŠ odvod FI, majetek předaný ZŠ,MŠ Msgre B.Staška 5311/1704
83 0208 3113 6351 0 45 800 ZŠ MŠ Msgre B.Staška - fond investic, odpisy předaného maj. 5311/1704
84 0261 6409 5901 0 -13 500 Rozpočtová rezerva
84 0114 3119 5229 0 13 500 MAS Český les - místní akční plán II 5316/1704
85 0230 6171 5171 0 30 000 OICT - opravy 5327/1704
85 0261 6409 5901 0 -30 000 Rozpočtová rezerva
86 0116 1036 5192 0 -330 104 Příjem náhrady na OLH 5331/1704
86 0116 1036 5192 0 330 104 Financování odbor.lesního hospodářen 5331/1704
87 0545 3612 6121 0 112 500 OZ Vrbova - připojení ČEZ 5333/1704
87 0264 6409 6901 0 -112 500 Investiční rezerva
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 25. 4. 2018 14:10
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2018 14:50
Autor: Bc. Petr Vondraš

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)