Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory

Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022

Příspěvková organizace: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 65 276 460 68 540 283 71 967 297
I. Náklady z činnosti 65 276 460 68 540 283 71 967 297
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 65 276 460 68 540 283 71 967 297
I. Výnosy z činnosti 33 450 000 35 122 500 36 878 625
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 31 826 460 33 417 783 35 088 672
v tom příspěvek na provoz - město 7 103 170 7 458 329 7 831 245
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Pivoňková      
Datum vložení: 30. 6. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 14:11
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)