Menu
Město Domažlice
Domažlice

ZŠ a MŠ Msgre B. Staška Domažlice - návrh

Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021

       
Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Msgre B. Staška 232 Domažlice
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 45 292 47 557 49 935
I. Náklady z činnosti 45 292 47 557 49 935
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
    0 0
VÝNOSY CELKEM 45 292 47 557 49 935
I. Výnosy z činnosti 1 200 1 260 1 323
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 44 092 46 297 48 612
v tom příspěvek na provoz - město 3 592 3 772 3 961
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Kladivová Jana
Datum vložení: 18. 12. 2018 15:10
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2019 16:54
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)