Obsah

Mateřská škola Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Mateřská škola Domažlice, p.o.Zahradní 471
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 18 832 19 774 20 763
I. Náklady z činnosti 18 832 19 774 20 763
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 18 832 19 774 20 763
I. Výnosy z činnosti      
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 18 832 19 774 20 763
v tom příspěvek na provoz - město 2 119 2 224 2 336
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Jana Hendrichová

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 31. 12. 2018 07:53
Autor: Petra Vinklárková