Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, p.o., Hradská 94
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 4 003 4 203 4 413
I. Náklady z činnosti 1 094 1 149 1 206
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 2 909 3 054 3 207
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 4 003 4 203 4 413
I. Výnosy z činnosti 900 945 992
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 3 103 3 258 3 421
v tom příspěvek na provoz - město 0 0 0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracovala: Eliška Hinterholzingerová

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:13
Autor: Petra Vinklárková