Menu
Město Domažlice
Domažlice

7. schůze ze dne 19.01.2023

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 7. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.01.2023

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

288 - schvaluje předložený program schůze

 

289 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ mezi městem Domažlice a společností PORR a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, PSČ 100 00, Praha 10, IČ 43005560 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 – 27.208 Kč (Rekonstrukce ul. Kosmonautů – realizace, Dodatek č. 3)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 27.208 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

starosta města

 

 

Ing. Pavel Faschingbauer v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 1. 2023 14:34
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2023 7:30
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)