Obsah

8. schůze ze dne 13.02.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 8. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13.02.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

354 - schvaluje předložený program schůze

 

355 - bere na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky na dodávku „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie“ realizovanou společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, PSČ 344 01, v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 13. 2. 2019
Poslední aktualizace: 13. 2. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná