Obsah

12. schůze ze dne 13.03.2019

Typ: ostatní
-

 

U S N E S E N Í

 

z 12. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13.03.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

448 - schvaluje předložený program schůze

 

449 - schvaluje Memorandum k podpoře rozvoje Domažlické nemocnice mezi Domažlickou nemocnicí, a. s., společností Nemocnice Plzeňského kraje, a. s., Plzeňským krajem a městem Domažlice, dle předloženého návrhu

 

450 - doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Domažlice předložený dne 30.01.2019

Termín splnění: 24.04.2019(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR ) 

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 


Vytvořeno: 15. 3. 2019
Poslední aktualizace: 15. 3. 2019 00:00
Autor: Hana Pokorná