Menu
Město Domažlice
Domažlice

94. schůze ze dne 07.08.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

z 94. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 07.08.2017

 

Rada města v Domažlicích:

 

4268 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č. p. 595 - 596" realizovanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění společnosti REVIT projekt s. r. o., se sídlem Tlučná, Hlavní 777, PSČ 330 26, IČ 29104530

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Michlova č. p. 595 - 596" se společností REVIT projekt s. r. o., se sídlem Tlučná, Hlavní 777, PSČ 330 26, IČ 29104530 dle předloženého návrhu(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 8. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 8. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)