Menu
Město Domažlice
Domažlice

77. schůze ze dne 13. 2. 2017

-

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 77. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 13. 2. 2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3626 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Domažlice, se sídlem Benešova 284, Domažlice, IČ 18230113, jejíž předmětem je pronájem pozemků p. č. st. 1309/4, st. 1309/5, st. 1309/6 a pozemku p. č. 5547, vše v k. ú. Domažlice (pod sportovní halou) dle předloženého návrhu(OSM)

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 13. 2. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 2. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)