Menu
Město Domažlice
Domažlice

106. schůze ze dne 19.12.2017

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 106. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.12.2017

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4834 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4835 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4836 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4837 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4838 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4839 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4840 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4841 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4842 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4843 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30.6.2013 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4844 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4845 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4846 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4847 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4848 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2003 mezi Městem Domažlice,

Nájemním družstvem Domažlice a členy Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4849 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4850 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4851 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4852 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4853 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4854 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4855 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4856 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4857 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4858 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4859 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4860 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4861 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4862 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4863 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4864 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4865 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4866 - schvaluje uzavření Dodatku k nájemní smlouvě ze dne 8. 10. 2001 mezi Městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice a členem Nájemního družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

4867 - schvaluje přidělení bytu č. 5 nacházející se v budově čp. 243, v ulici 17. listopadu v Domažlicích, s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím, že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného(OSM)

 

4868 - a) schvaluje zadání zakázky na osazení již vybudovaných prostor archívů pro OSM a OVÚP (vybudovaných v rámci stavby - stavební úpravy bývalého bytu domovníka v 1.PP budovy radnice města na náměstí Míru 1 v Domažlicích na kanceláře a archív) protipožárními dveřmi a s tím souvisejícími pracemi + zazdění propojovacích dveří k prostoru budoucí kanceláře OICT společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, IČ 01567411 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 6171 pol. 5171 + 30.799 Kč (stavební úpravy kanceláří – protipožární dveře)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 30.799 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4869 - a) schvaluje zadání zakázky na vypracování znaleckého posudku kvality plastových oken instalovaných do řadových domů vybudovaných v rámci stavby "Domažlice, Obytná zóna Na Bábě, rodinné domy a bytový dům - B 1.11, B 1.12, B 1.13, B 1.14, B 1.15, B 1.16, B 1.18 a H 1.1“ společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o., Klatovská 7, 301 37 Plzeň Ing. Milanu Zápotockému, fyzické osobě podnikající, se sídlem Průhonická 219, Jesenice u Prahy, PSČ 252 42, IČ 14474018 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0240 § 3612 pol. 6121 - 20.485 Kč (OZ Bába)

org. 0240 § 3612 pol. 5171 + 20.485 Kč (znalecký posudek plastových oken ŘD OZ Bába)(OSM)

 

4870 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.08.2017 mezi městem Domažlice a fyzickou osobou podnikající Ing. Jaroslavem Rojtem, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447, kterým bude prodloužen termín plnění předání projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce Benešovy ulice v Domažlicích“, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4871 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava chodníků v ulici Kunešova v Domažlicích“ uzavřené dne 31.10.2017 mezi městem Domažlice a společností FINALKOM s. r. o., se sídlem Kocourov 36, PSČ 339 01 Mochtín, IČ 02877155 dle předloženého návrhu(OSM)

 

4872 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o stavu ve věci jednání ohledně prodeje pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích se společností COPRSTAV s. r. o., se sídlem Sokolovská 366/84, Praha a konstatuje, že s ohledem na to, že do dnešního dne (19.12.2017) neobdrželo město Domažlice od této společnosti žádnou odpověď na dopis - urgenci odpovědi č. j. MeDO-81425/2017 ze dne 20.11.2017 ani žádné jiné stanovisko k této záležitosti, má město za to, že tato společnost již nemá o koupi pozemků zájem a jednání s touto společností v této věci považuje za ukončené

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/14 k.ú. Domažlice za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/15 k.ú. Domažlice za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

d) doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat pozemek nacházející se v katastrálním území Domažlice - p. č. 2483/16 k.ú. Domažlice za účelem výstavby řadových rodinných domů dle projektové dokumentace stavby „Domažlice, obytná zóna - II. etapa, Obytná skupina na Bábě/I. etapa, Stavební část B, Rodinné domy a bytový dům“ vyhotovené projektantem Ing. Arch. Ladislavem Schejbalem - Atelier SAH, U Letenského sadu 16/1305, Praha 7, IČ 15918203, zpracované v červnu 2009, a zřídit k nim právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění. 09.02.2018(OSM)

 

4873 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit změnu usnesení č. 1619 ze dne 18.10.2017 takto:

schvaluje záměr darovat pozemek p. č. st. 2936 v k. ú. Domažlice do vlastnictví Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 za podmínky zachování poskytování sociálních služeb domova pro seniory v budově č. p. 583, ul. Baldovská, Domažlice, umístěné na tomto pozemku, a to po dobu minimálně 20 let ode dne nabytí vlastnického práva“

Termín splnění: 10.02.2017(OSM)

 

4874 - schvaluje uzavření dodatku č. 15 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30.05.2008 mezi městem Domažlice a společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958, kterým se s účinností od zahájení realizace stavby „Přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum Elišky Krásnohorské č. p. 373, Hořejší Předměstí, Domažlice“ snižuje výše celkového ročního nájemného o částku odpovídající nájemnému za užívání objektu ubytovny (pozemek p. č. st. 3280, jehož součástí je budova čp. 373, vše v k. ú. Domažlice), dle upraveného návrhu(OSM)

 

4875 - a) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví Města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.04.2018 do 31.12.2018 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2018 pro následující vozidla -

Stavební mechanizmy: RZ povolená hmotnost

KOMATSU WB 93R-2   P00 7719   8,24 t

KOMATSU PW 180-7EO   P01 4846   18,63 t

KOMATSU WB 97S-5   P00 9407   9,5 t

KOMATSU WB 97S-2 bez RZ   9,29 t

Nákladní vozidla:

MAN TGA 18.360 4x4 BB   3P4 4945   18 t

LIAZ 110.850 CAK-8   DO 5706   17 t

MAN LE 10.180 4x4 BB   2P9 8052   10,8 t

PRAGA V3-S FEKÁL   DO 4002   10,7 t

b) souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t a 7,5 t, a to na všech komunikacích ve vlastnictví Města Domažlice na celém jeho území v termínu od 01.01.2018 do 31.12.2018 s výjimkou termínu konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti 2018 pro následující vozidla -

MAN L.2007.46.004   6P9 1645   26 t(OSM)

 

4876 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků na sídlišti Kozinovo pole v Domažlicích, Týnské předměstí – III. etapa“ se společností Final kom s. r. o. se sídlem Kocourov č. p. 36, Mochtín, PSČ 339 01, IČ 02877155 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171 + 360.103 Kč (Oprava chodníků v Kunešově ulici v Domažlicích III. etapa)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 360.103 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4877 - a) schvaluje zadání zakázky na doplnění podkladů k žádosti o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu ohledně stavby „Mezinárodní cyklostezka Regensburg – Plzeň, úsek v k. ú. Domažlice, silnice III/19367 – Hadrovec – II. etapa – SO 201 – Lávka pro pěší a cyklisty“ Ing. Jitce Kovaříkové, fyzické osobě podnikající se sídlem Chodov 194, Trhanov, PSČ 345 33, IČ 42852706, se sídlem provozovny Žižkova 101, Domažlice, PSČ 344 01 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 2333 pol. 5169 + 44.770 Kč (Akvadukt Havlovice – doplnění podkladů pro žádost nakládání s vodami)

org.0264 § 6409 pol. 6901 - 44.770 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4878 - a) schvaluje zadání zakázky na vybudování opěrné zdi v rámci propojení cyklostezky v areálu městského stadionu Střelnice společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem náměstí Míru 57, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 01567411 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0287 §3412 pol. 6121 + 348.860 Kč (opěrná zeď – Střelnice)

org. 0287 §6399 pol. 5362 - 60.546 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 §6409 pol. 6901 - 288.314 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4879 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum Elišky Krásnohorské č. p. 373, Hořejší Předměstí, Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum Elišky Krásnohorské č. p. 373, Hořejší Předměstí, Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Bc. Šárka Koukolová/Jaroslava Běhounek Jahnová

c) jmenuje členy/náhradníky hodnotící komise na veřejnou zakázku s názvem „Přestavba ubytovacího zařízení na sportovní centrum Elišky Krásnohorské č. p. 373, Hořejší Předměstí, Domažlice“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Bc. Šárka Koukolová/Jaroslava Běhounek Jahnová(OSM)

 

4880 - schvaluje podání výpovědi nájmu částí pozemků p. č. 2382/22, 2382/23 a 2382/24, vše v k. ú. Domažlice, pronajatých k zemědělským účelům dle nájemní smlouvy uzavřené mezi ním a městem Domažlice dne 16.06.1997(OSM)

 

4881 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování společné dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby a zpracování soupisu prací včetně rozpočtu stavby na akci „Rekonstrukce Vojtěchovy ulice v Domažlicích“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní čp. 27, Domažlice, PSČ 344 01,IČ 12285447 dle předloženého návrhu ve výši 199.000 Kč bez DPH

b) schvaluje návrh rozpočtového opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 240.790 Kč (PD_Rekonstrukce Vojtěchovy ulice v Domažlicích)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 240.790 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4882 - a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování společné dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby a zpracování soupisu prací včetně rozpočtu stavby na akci „Změna dopravního režimu na sídlišti Kavkaz“ s Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Vodní 27, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 12285447 dle předloženého návrhu ve výši 113.000 Kč bez DPH

b) schvaluje návrh rozpočtového opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 136.730 Kč (PD_sídliště Kavkaz)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 136.730 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

4883 - jmenuje členy komise pro výběrové řízení s aukcí na prodej pozemku p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), ve složení JUDr. Zdeněk Novák/náhradník Bc. Stanislav Antoš jako předseda a Bc. Michal Hájek/náhradník Bc. Jindřiška Deckerová jako člen(OSM)

 

4884 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0280 § 3231 pol. 5137 + 9.789 Kč (klášter - informační tabule)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 9.789 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4885 - schvaluje uzavření dohody o způsobu hospodaření podle ust. § 68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a o poskytnutí finančního příspěvku podle ust. § 69 odst. 3 tohoto zákona mezi městem Domažlice, společností Domažlické městské lesy spol. s. r. o., se sídlem Tyršova 611, Domažlice, IČ 263 229 94 a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Český les, se sídlem Náměstí Republiky 287, Přimda, IČ 62933591, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu dohody(OSM)

 

4886 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 31.08.2012 mezi městem Domažlice a paní MVDr. Lindou Birnerovou, IČ 75225271, kterým se mění doba nájmu z doby určité na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4887 - schvaluje pronájem části vedlejší stavby - kůlny, jež je součástí pozemku p. č. st. 571/1 v k. ú. Domažlice, vymezené situačním plánkem, za účelem skladování tuhých paliv a nářadí, na dobu neurčitou, za cenu 100 Kč/rok bez inflačního nárůstu, a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

4888 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) zřízení a provozování kabelového vedení NN a vstupu a vjíždění na pozemky p. č. 577/6, 577/1, 577/4, 4780/2 a 4780/1 v k. ú. Domažlice, ve prospěch ČR - Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 2726/9, Plzeň, PSČ 320 68, IČ 70883378 v rámci stavby „Domažlice – ovládaní vrat, mezi čp. 158 a čp. 60“ na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen (služebnosti)(OSM)

 

4889 - doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2355/2 v k. ú. Domažlice označené geometrickým plánem č. 4041-326/2014 vyhotoveným společností GEODÉZIE JIHOZÁPAD s. r. o. novým parcelním číslem 2355/16 v k. ú. Domažlice za cenu 7.560 Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 28.02.2018(OSM)

 

4890 - schvaluje uzavření trojstranné dohody, kterou se sjednává změna závazku sjednaného nájemní smlouvou uzavřenou dne 18.03.2015 mezi městem Domažlice a společností Risastor s. r. o., se sídlem Lochotínská 1108/18, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 29124948, na pronájem částí pozemků p. č. 4779/16 a č. 5510, oba v k. ú. Domažlice, a to změna v osobě nájemce tak, že namísto společnosti Risastor s. r. o. bude počínaje dnem 01.01.2018 nájemcem společnost TOP TANK s. r. o., IČ 26403226, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4891 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jaroslava Jahnová/Jiří Pivoňka

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení Ing. Miroslav Mach/Ing. Pavlína Fišerová, Bc. Michal Hájek/Lenka Králová a Jaroslava Jahnová/Jiří Pivoňka(OSM)

 

4892 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 takto:

Účet 501 – spotřeba materiálu + 30.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 30.000 Kč

Účet 551 – odpisy + 5.000 Kč

Účet 558 – náklady DDM - 65.000 Kč(OF)

 

4893 - a) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice ve výši 21.080 Kč na financování spoluúčasti při čerpání dotace MK ČR na pořízení a zavedení technologie RFID (scanner Merlin)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, B. Němcové 118 takto:

Účet 558 – náklady DDM + 107.900 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 16.100 Kč

Účet 672 – výnosy z dotace VISK + 124.000 Kč(OF)

 

4894 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0251 § 3639 pol. 5331 + 485.122 Kč (DTS Domažlice – opravy majetku, nákup materiálu)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 485.122 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170 takto:

Účet 511 – opravy a udržování + 335.799 Kč

Účet 501 – spotřeba materiálu + 149.323 Kč(OF)

 

4895 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 32.100 Kč (městská policie – monitor MKIS )

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -  32.100 Kč (investiční rezerva)

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0222 § 5311 pol. 5038 + 100 Kč (městská policie – pojistné zaměstnavatele na úraz)

org. 0222 § 5311 pol. 5156 - 100 Kč (městská policie – PHM)

org. 0222 § 5311 pol. 5171 + 14.000 Kč (městská policie – opravy)

org. 0222 § 5311 pol. 5167 - 8.000 Kč (městská policie – školení)

org. 0222 § 5311 pol. 5156 - 6.000 Kč (městská policie – PHM)

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 3.000 Kč (městská policie – náhrada mezd v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 3.000 Kč (městská policie – platy)

org. 0222 § 5311 pol. 5137 + 4.032 Kč (městská policie – DDHM)

org. 0222 § 5311 pol. 5194 - 4.032 Kč (městská policie - věcné dary, prevence)(OF)

 

4896 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o přezkoumání hospodaření, uzavřené dne 26.04.2006, mezi městem Domažlice, sídlem náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, IČ 00253316 a společností HZ Plzeň spol. s r. o., sídlem Nepomucká 10, 326 00 Plzeň, IČ 45353417 dle předloženého návrhu(OF)

 

4897 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Městské kulturní středisko v Domažlicích dle předloženého návrhu(OF)

 

4898 - a) bere na vědomí jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. zápis z konzultačního dne společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o., který se konal dne 12.12.2017

b) schvaluje jako jediný společník společnosti Domažlické městské lesy spol. s r. o. při výkonu působnosti valné hromady vyplacení jednorázové odměny jednateli společnosti dle předloženého návrhu (OF)

 

4899 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Plavecký bazén a ubytovna Domažlice takto:

Účet 511 – opravy a udržování - 17.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 15.000 Kč

Účet 525 – ostatní soc. pojištění + 2.000 Kč(OF)

 

4900 - a) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0207 § 3113 pol. 5331 + 350.000 Kč (ZŠ Komenského 17 – příspěvek na provoz, opravy)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 350.000 Kč (rozpočtová rezerva)

b) schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 takto:

Účet 511 – opravy a udržování + 350.000 Kč(OF)

 

4901 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0810 pol. 4111 ÚZ98071 + 219.684,00 Kč (dotace – volby do Poslanecké sněmovny)

org. 0223 § 6114 pol. 5011 ÚZ98071 + 38.278,00 Kč (dotace na volby PS – platy)

org. 0223 § 6114 pol. 5019 ÚZ98071 + 6.918,72 Kč (dotace na volby PS – ostatní platy)

org. 0223 § 6114 pol. 5021 ÚZ98071 + 175.369,00 Kč (dotace na volby PS – dohody)

org. 0223 § 6114 pol. 5031 ÚZ98071 + 9.570,00 Kč (dotace na volby PS – soc.zabezpečení)

org. 0223 § 6114 pol. 5032 ÚZ98071 + 3.445,00 Kč (dotace na volby PS – zdravotní pojištění)

org. 0223 § 6114 pol. 5139 ÚZ98071 + 13.237,00 Kč (dotace na volby PS – materiál)

org. 0223 § 6114 pol. 5161 ÚZ98071 + 3.366,80 Kč (dotace na volby PS – poštovné)

org. 0223 § 6114 pol. 5162 ÚZ98071 + 122,27 Kč (dotace na volby PS – telekomunikace)

org. 0223 § 6114 pol. 5164 ÚZ98071 + 13.800,00 Kč (dotace na volby PS – nájemné)

org. 0223 § 6114 pol. 5167 ÚZ98071 + 2.420,00 Kč (dotace na volby PS – školení)

org. 0223 § 6114 pol. 5169 ÚZ98071 + 354,52 Kč (dotace na volby PS – nákup služeb)

org. 0223 § 6114 pol. 5175 ÚZ98071 + 12.960,00 Kč (dotace na volby PS – občerstvení)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 60.157,31 Kč (rozpočtová rezerva – volby PS)(OF)

 

4902 - schvaluje spolupořádání akce „Regionální soutěž ve stolování oboru vzdělání kuchař – číšník“ Středním odborným učilištěm Domažlice a městem Domažlice dne 30. ledna 2018 v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích(OKS)

 

4903 - souhlasí s vyřazením majetku:

- PC i3-3220 Win7, inventární číslo 1407, pořízený v roce 2012 v pořizovací ceně 14.320 Kč

- PC sestava, inventární číslo 1105, pořízená v roce 2011 v pořizovací ceně 14.580 Kč

- PC sestava, inventární číslo 1201/2, pořízená v roce 2012 v pořizovací ceně 14.780 Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice(OKS)

 

4904 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, B. Němcové 118, PSČ 344 58, IČ 48344117, o Dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2018 poskytovanou Plzeňským krajem(OKS)

 

4905 - souhlasí s vyřazením majetku:

- zesilovač INTER MA 930, inventární číslo 107, pořízený v roce 1998 v pořizovací ceně 23.500 Kč

- reprobox YORKVILLE ZS – 153 2 ks, inventární číslo 1673, pořízený v roce 1999 v pořizovací ceně 26.581 Kč

- tiskárna HP DJ 990 Cxi, inventární číslo 1728, pořízená v roce 2001 v pořizovací ceně 13.005 Kč

- zesilovač SAMICK, inventární číslo 93, pořízený v roce 1993 v pořizovací ceně 22.780 Kč

- reprobox PS 151 OH, inventární číslo 1644, pořízený v roce 1996 v pořizovací ceně 12.720Kč

- reprobox PS 151 OH, inventární číslo 1645, pořízený v roce 1996 v pořizovací ceně 12.720Kč

- poprašovací zařízení, inventární číslo 1788, pořízené v roce 2002 v pořizovací ceně 39.574Kč

z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Městské kulturní středisko v Domažlicích(OKS)

 

4906 - souhlasí s přijetím daru – obrazu „Most“ od amatérského malíře Zdeňka Martínka v hodnotě 5.000 Kč pro příspěvkovou organizaci města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory(OKS)

 

4907 - schvaluje platový výměr Mgr. Karlu Štípkovi, řediteli Základní školy a mateřské školy Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.01.2018(OKS)

 

4908 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0266 § 3322 pol. 5493 - 354.000 Kč (Opravy památek v MPR)

org. 0261 §6409 pol. 5901 + 354.000 Kč (Rozpočtová rezerva)(OKS)

 

4909 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0223 § 6171 pol. 5169 - 10.000 Kč (Správa budov – služby)

org. 0223 § 6171 pol. 5136 + 10.000 Kč (Správa budov – tiskoviny, knihy)(OKS)

 

4910 - stanovuje celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 112 (navýšení o 1 pracovníka OVÚP-ÚP) s účinností od 01.01.2018 dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)(tajemnice)

 

4911 - schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

4912 - a) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení doby omezení ve svéprávnosti

b) pověřuje Jitku Gruberovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice jako opatrovníka pro řízení před Okresním soudem v Domažlicích ve věci prodloužení doby omezení ve svéprávnosti(OSVZ)

 

4913 - bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 28.11.2017

 

4914 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc listopad 2017(MP)

 

4915 - schvaluje uzavření nájemních smluv o nájmu bytů zvláštního určení předložené společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o. v přílohách č. 1 - 12(OSM)

 

4916 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Domažlice a Tělovýchovnou jednotou Jiskra Domažlice, z. s., Palackého 379, Domažlice, IČ 00524123, dle předloženého návrhu s tím, že úplata se stanoví ve výši 232.733 Kč bez DPH/rok

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0304 § 3412 pol. 5229 + 281.607 Kč

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 281.607 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4917 - a) schvaluje záměr realizovat 3 nové kamerové body a podat žádost Plzeňskému kraji o poskytnutí dotace z programu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2018“(OSM)

b) ukládá odboru OICT zajistit projektovou dokumentaci pro realizaci 3 nových kamerových bodů a jejich vlastní realizaci

Termín splnění: do 28.2.2018, do 31.3.2018, do 30.6.2018(OICT a GIS)

 

4918 - neschvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2018 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace a. s.(OF)

 

4919 - bere na vědomí informaci o uzavření Mateřské školy Domažlice, příspěvkové organizace, ve dnech 27.12.2017 až 02.01.2018(OKS)

 

4920 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova, Domažlice“ uzavřené dne 17.08.2017 mezi městem Domažlice a společností Lesní stavby, s. r. o.,se sídlem Palackého 764, Nýrsko, IČ 64834042 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 + 196.633 Kč (Rekonstrukce parkovacích míst v ulici Mánesova – realizace - Dodatek č. 2)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 196.633 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 27. 12. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 12. 2017 0:00
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)