Obsah

20. schůze ze dne 26. 6. 2015

Typ: ostatní
-

 

 

U S N E S E N Í

 

z 20. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 26.06.2015

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

1057 - a) rozhodla vyloučit uchazeče VW WACHAL a. s., se sídlem Kroměříž, Tylova 220/17, PSČ 767 01, IČ: 25567225 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava, přístavba a nástavba" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

b) rozhodla vyloučit uchazeče Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČ: 00014915 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava, přístavba a nástavba" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění

c) rozhodla vyloučit uchazeče VCES a. s., se sídlem Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 19005, IČ: 26746573 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce "Plavecký bazén Domažlice - stavební úprava, přístavba a nástavba" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění(OSM)

 

1058 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0252 § 3639 pol. 5169 + 50.000,- Kč (věcná břemena, GP)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 50.000,- Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v. r.

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v. r.

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 1. 7. 2015
Poslední aktualizace: 1. 7. 2015 00:00
Autor: Hana Pokorna