Obsah

87. schůze ze dne 20. 11. 2013

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

z 87. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 11. 2013Rada města v Domažlicích:

4839 - a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 12116493 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 34420 Domažlice a Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 na akci „Zateplení školky Zahradní v Domažlicích“
b) schvaluje uzavření Smlouvy č. 12118073 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, mezi městem Domažlice, nám. Míru 1, 34420 Domažlice a Státním fondem životního prostředí, Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 na akci „Zateplení školky Zahradní v Domažlicích“ (OSM)

4840 - bere na vědomí dopis JUDr. Gallivody právního zástupce společnosti STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. a souhlasí se zasláním odpovědi dle předloženého návrhu (OSM)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 6. 12. 2013
Poslední aktualizace: 6. 12. 2013 00:00
Autor: