Obsah

43. schůze ze dne 31.07.2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 43. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 31. 7. 2012


Rada města v Domažlicích:

2690 - schvaluje přidělení bytové jednotky č. 24, ul. Michlova 613, Domažlice se zachováním stávající sazby nájemného a za podmínky vrácení stávající bytové jednotky

2691 - souhlasí se slevou na nájemném ve výši 100 % z důvodu naplnění ustanovení dost. 2 § 698 občanského zákoníku po dobu rekonstrukce bytového domu čp. 222 v Žižkově ulici u byt. jednotek č. 1, 2, 3


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.z.
Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Ing. Vítězslav Brody
místostarosta města
v.r.
Za správnost: Ing. Milena Vlčková


Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 1. 8. 2012
Poslední aktualizace: 1. 8. 2012 00:00
Autor: