Obsah

42. schůze ze dne 13. 7. 2012

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í

ze 42. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 13. 7. 2012Rada města v Domažlicích:

2685 - schvaluje nejvhodnější nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Křižovatka ulic Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova, Chodská v Domažlicích“ nabídku společnosti Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, IČ 45359164 za cenu 2.550.550,- Kč bez DPH (OSM)

 

2686 - schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky "Křižovatka ulic Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova, Chodská v Domažlicích" se společností Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, IČ 45359164 dle předloženého návrhu (OSM)

2687 - schvaluje toto rozpočtové opatření:
org. 260 § 3412 pol. 5169 + 45.750,- Kč (ZS – právní pomoc)
org. 261 § 6409 pol. 5901 - 45.750,- Kč (rozpočtová rezerva) (OSM)

2688 - schvaluje vyřazení osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1P5 7255 z majetku města prodejem firmě Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o., Horšovský Týn jako nejvyšší předložené nabídce (OKS)

2689 - bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 13. 7. 2012 (OSM)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 18. 7. 2012
Poslední aktualizace: 18. 7. 2012 00:00
Autor: