Menu
Město Domažlice
Domažlice

139. schůze ze dne 20.10.2010

-

U S N E S E N Í

ze 139. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 20. 10. 2010Rada města v Domažlicích:

6519 - nevyhovuje podané námitce uchazeče THT, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, ze dne 13. 8. 2010 proti vyhotovení Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávku "Cisternová automobilová stříkačka" zadanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6520 - nevyhovuje podané námitce Václav Hozman, Nám. Milady Horákové 1933/14, 326 00 Plzeň 26 ze dne 15. 10. 2010 proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6521 - nevyhovuje podané námitce O.K.OKNA s.r.o., Na Milotově 399, 344 01 Domažlice ze dne 15. 10. 2010 proti rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce "Výměna oken bytových domů, Domažlice" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OSM)

6522 - schvaluje mimořádnou splátku úvěru, poskytnutého na financování výstavby Domova pro seniory, ve výši 18.237.835,61 Kč z účtu fondu pro obnovu a rozvoj bydlení a po obdržení dotace budou prostředky vráceny do fondu (OF)

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 22. 10. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 10. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)