Menu
Město Domažlice
Domažlice

114. schůze ze dne 8.2.2010

-

U S N E S E N Í

ze 114. schůze rady města Domažlice, otevřené pro členy zastupitelstva,
která se konala dne 8. 2. 2010
Rada města v Domažlicích:
 

5303 - doporučuje zastupitelstvu města Domažlice projednat návrh rozpočtu města Domažlice dle předloženého návrhu (OF)


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 2. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 2. 2010 0:00

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)