Obsah

14. schůze ze dne 28.3.2007

Typ: ostatní
-
U S N E S E N Í
 
ze 14. mimořádné schůze rady města Domažlice,
která se konala dne 28. 3. 2007


Rada města v Domažlicích:

671 - schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu " Regionální terénní program CPPT, o.p.s." mezi městem Domažlice a Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Havířská 11, 320 25 Plzeň, dle předloženého návrhu     (OSVZ)

672 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – v ul. Msgre. Staška a v ul. Npor. O. Bartoška z důvodu provádění údržby koryta řeky Zubřiny ve městě Domažlice pro nákladní automobil IVECO: RZ 2P3 71 22 v době do 13. 04. 2007 od 7.00 do 18.00 hod.     (OSM-MH)

673 - odkládá bod č. 3 na příští zasedání rady města     (OKS)
 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.


Pavel Wolf
místostarosta města
v.r.

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 4. 4. 2007
Poslední aktualizace: 4. 4. 2007 00:00
Autor: