Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2022

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2022

 
Zastupitelstvo města Domažlice vyhlásilo na svém 41. zasedání, které se konalo dne 24.11.2021 programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro rok 2022.
 
 
DOTAČNÍ PROGRAMY - OBLAST ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU
 
Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast školství, mládeže a sportu)
Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: 03.01. 2022 do 28.01.2022 do 12.00 hodin
 

Programy Reprezentace města - mládež do 18 let - sport a tělovýchova v roce 2022 a Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2022 byly vyhlášeny ve třech kolech.

1. kolo: vyhlášení 03.01.2022, uzávěrka příjmu žádostí 28.01.2022  do 12.00 hodin

2. kolo: vyhlášení 25.04.2022, uzávěrka příjmu žádostí 06.05.2022 do 12.00 hodin

3. kolo: vyhlášení 31.10.2022, uzávěrka příjmu žádostí 11.11.2022 do 12.00 hodin

 

Přehled vyhlášených programů:

1. Podpora činnosti mládeže - sport a tělovýchova v roce 2022

2. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova v roce 2022

3. Podpora činnosti dospělých - sport a tělovýchova - reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích - v roce 2022

4. Otevřená sportoviště v roce 2022

5. Reprezentace města - mládež do 18 let - sport a tělovýchova v roce 2022

6. Reprezentace města dospělých - sport a tělovýchova v roce 2022

7. Podpora významných počinů v roce 2022

8. Jednorázové akce - mládež do 18 let v roce 2022

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast školství, mládeže a sportu

 

Pro vyplnění formuláře, použijte link:

https://dotace.mesto-domazlice.cz

 

1. čestné prohlášení - součást žádosti

2. vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

3. vzorová smlouva

 

DOTAČNÍ PROGRAMY - OBLAST KULTURA A OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast kultura a ostatní zájmová činnost)

Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: 03.01.2022 do 31.01.2022 do 12.00 hodin

 

Přehled vyhlášených programů:

1. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2022

2. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2022

3. Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice - kultutra a ostatní zájmová činnost 2022

4. Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2022

5. Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se k městu Domažlice 2022

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast kultura a ostatní zájmová činnost

 

Pro vyplnění formuláře, použijte link:

https://dotace.mesto-domazlice.cz/

 

1. čestné prohlášení - součást žádosti

2. vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

3. vzorová smlouva

 

DOTAČNÍ PROGRAMY - OBLAST SOCIÁLNÍ

Vyhlášení programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice (oblast sociální)

Lhůta pro podání žádostí jednotlivých programů: 03.01.2022 do 28.01.2022 do 12.00 hodin

 

Přehled vyhlášených programů:

1. Program pro poskytování dotací - sociální oblast 2022- registrované sociální služby

2. Program pro poskytováníé dotací - sociálně zájmová oblast 2022

 

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast sociální

 

Pro vyplnění formuláře, použijte link:

https://dotace.mesto-domazlice.cz/

 

1. čestné prohlášení - součást žádosti

2. vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu města Domažlice

3. vzorová smlouva

Datum vložení: 29. 11. 2021 8:05
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2023 14:03
Autor: Alžběta Bokotejová