Obsah

Základní škola a mateřská škola Msgre. B. Staška Domažlice


 

 adresa:  Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice
 telefon:  379 733 715
 e-mail:  zsmsgredomazlice@seznam.cz
 www stránky  www.novaskoladomazlice.cz

 

 MŠ Domažlice - Benešova
 adresa:  Benešova 282
 tel.:  379 722 206
 MŠ Domažlice - Palackého
 adresa:  Palackého 224
 tel.:  379 722 415

 


     
     
      

O škole
 

Základní škola Msgre B.Staška Domažlice je úplným typem základní školy, bez spojených ročníků v jedné třídě. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem je Město Domažlice. To je i majitelem areálu školy.
Areál školy je členěn do 5 pavilonů - I. stupeň, II. stupeň, pavilon centrální funkce (kanceláře, sborovna II.st. atd.), tělocvičny a pavilon mimoškolní výchovy (školní výdejna stravy, školní družina a v podnájmu učebny Základní školy praktické).


Výuka
 

Škola má kapacitu 24 tříd, 850 žáků. Řídí se vzdělávacím programem Základní škola, čj. 16847/96 - 2.-5. a 7.-9. ročník, a Školním vzdělávacím programem - 1. a 6. ročník od šk.r. 2007/2008. Dokončení ŠVP bude ve šk.r. 2011/2012.

Školní družina

Školní družina je otevřená od 6:30 do 8:00 a od 11:40 do 16:30.
Ve školní družině je pro děti připraven bohatý program po celý školní rok. Od září děti navštěvují 1x za 14 dní knihovnu a každou první středu v měsíci filmové představení v kině Čakan.

Kde nás najdete
 
ZŠ Msgre. B. Staška


Mapa umístění MŠ