Obsah

Historické domy ve Vodní ulici

Historické domy ve Vodní ulici se stylovou krčmou U Meluzíny, na jejímž dvoře jsou dochovány zbytky městské hradby s rekonstruovaným ochozem