Obsah

Návštěva delegace z Domažlic v partnerském městě Two Rivers

Na přelomu června a července 2018 vyjeli zástupci Domažlic do partnerského města Two Rivers (USA) na několikadenní návštěvu.

Kromě účasti na oslavách Dne nezávislosti a slavnostního přijetí na radnici absolvovali také neformální program.

Autor snímků: město Two Rivers