Obsah

Stránka

Věra Jirsáková: Ráda bych věděla, kdy se opět bude pravidelně vyvážet bio odpad. Děkuji za odpověď. (Vloženo 02.04.2019)

Vážená paníJ jirsáková,

pravidelný páteční svoz bioodpadu dle smlouvy je prováděn od dubna do října. Tento pátek 5. dubna tedy proběhne první svoz.

Bc. Jaroslav Zavadil ředitel DTS Domažlice p.o., 03.04.2019
Lenka Nová: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město zvažuje do budoucna označit parkovací stání pro auta, která přepravují malé děti v autosedačkách. Myslím si, že by to ocenilo hodně rodičů. Kdo si to zkusil, ví jak je náročné usadit dítě do sedačky a neodřít vedle stojící vůz. Nemluvím o parkovištích u supermarketů, protože ta nejsou, jak se domnívám, pod správou města, ale o místa na náměstí a dalších městských parkovištích. Znám toto značení ze sousedního Bavorska a je to skvělá věc. Děkuji. (Vloženo 21.03.2019)

Vážená paní, v současné době o zavedení tohoto dopravního značení město neuvažuje.

Jindřiška Deckerová, 25.03.2019
M.Šebela: Prosím o opravení pouličního osvětlení v ulici Vrchlického před domem č.p. 125. Světlo již několik týdnů problikává a ruší to okolní obyvatele. Děkuji. (Vloženo 24.03.2019)

Vážený pane Šebelo,

děkujeme velmi za upozornění. Zítra provedeme opravu daného svítidla.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 25.03.2019
Jana Prantlova: Chtěla jsem se zeptat jak se bránit obtěžování souseda.dotet to byly drobnosti.ale teď mi chce posunout plot a já nevím jak zjistit jestli nebere část mého pozemku na pozemku mám skleník a drahé tropické rostliny.Nevim skleník mám v úrovni plotu a soused vyhrožuje že ho odstraní.Prosim o radu. . (Vloženo 16.03.2019)

Vážená paní Prantlová,

průběh hranice pozemku si můžete nechat zaměřit zeměměřičským inženýrem (geodetem).

Přeji pěkný den.

Ivana Sladká, odbor výstavby a ÚP, 18.03.2019
Václav Č.: Prosím vás,mohl by někdo kompetentní zajistit odborné posuzování "udávání a práskání"spoluobčanů,hlavně na odboru výstavby,přestupkové komisi a Městské policii? Nebo už se zase vrátila doba,kdy udávání bylo třeba proto,aby tyto odbory měly nějakou činnost a byl důvod je posílit o "občanské komise,uliční výbory atd?Podle některých ironických odpovědí, odpovědných pracovníků,to tak vypadá a proto mě nutí k tomu se vyjádřit. Konkretně stavební úřad řeší sousedův zahradní domek,tím,že jakási dáma má pocit,že musí mít svobodný přístup k informacím a chce se jí "šikanovat" spoluobčany,aniž to samé vyžadovala od stěžovatele! Jiný příklad,Městská policie není schopna rozeznat,kdo komu škodí,nebo omezuje v užívání svého majetku a když si neví rady,tak to postoupí Přestupkové komisi? Zůstane určitá pachuť dotčeného a šikanujícího občana v oprávněnosti těchto institucích!Prosím,neodpovídejte tím způsobem,že musíte řešit,každé udání.Já myslím,že úřady jsou tady pro slušné lidi,kteří nikomu nebrání,ani nepoškozují jejich majetek.Všechno,co popisuji,už tady jednou bylo a většina lidí by nechtěla,aby se to vrátilo!Starosta,který je právník, by se k tomu mohl vyjádřit také? Děkuji za pozornost. (Vloženo 10.03.2019)

Vážený pane,

obávám se, že nikdo kompetentní odborné posuzování "udávání a práskání" spoluobčanů nezajistí.  Úřady jsou zde pro všechny občany, jak ty slušné, tak ty neslušné a musí z úřední povinnosti reagovat na všechny došlé podněty, stížnosti, žádosti či oznámení. Asi nemá význam zmiňovat všechny právní předpisy, které se touto problematikou zabývají, stačí poukázat na obecnou úpravu obsaženou ve správním řádu (správní orgány jsou povinné přijímat podněty od občanů, které splňují náležitosti stanovené zákonem a tyto podněty projednat), toto pravidlo platí pro všechny orgány vykonávající veřejnou správu.

S pozdravem

JUDr.Zdeněk Novák, starosta, 12.03.2019
Robert R.: Dobrý den, dne 17.1.2019 jsem prostřednictvím vaší Epodatelny napsal podnět k řešení nebezpečné dopravní situace v ul. 28. října v Domažlicích. Do emailu mi dorazilo pouze potvrzení o přijetí podání, ovšem do dnes tj. 5.3.2019 jsem neobdržel od kompetentních úředníků žádnou reakci nebo číslo jednací. Řeší někdo tuto věc? Budu velmi rád za jakoukoli reakci z MěÚ Domažlice, v opačném případě se obracím na KÚ v Plzni. Děkuji za odpověď. Robert R. (Vloženo 05.03.2019)

Vážený pane R.,

ještě jednou se za technické opomenutí omlouvám a tento dotaz považuji za zodpovězený na základě naší E-mailové komunikace ze dne 6. a 7.3.2019. Nicméně obsah Vašeho E-mailu je nadále řešen Odborem správy majetku.

Hezký den. Jan Koš, Odbor dopravy

11.03.2019
Čula: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký "odborník" opižlal ihned na začátku března veškeré keře kolem Nové školy?? Takhle brutálně ořezat Zlatice právě před očekávaným květem? Neuvěřitelné, to je můžete rovnou vykopat, protože jinak ty keře ztrácí na významu! Trocha poučení z odborné literatury: V dubnu rozkvete výrazně žlutými květy, kterých při pravidelném prořezávání rostliny může být velmi mnoho. Je to velmi dekorativní keř zejména v době květu. Vzhledem k tomu, že v době kdy rozkvétá jsou ještě ostatní keře a stromy bez listí zlatice doslova zazáří. Tento keř je známý tím, že listy se na něm objeví až po odkvětu. Odborníci doporučují prořezávat ji ihned (až) po odkvětu! (Vloženo 07.03.2019)

Vážený pane,

oceňujeme Vaši odbornou znalost. Uvedená situace je nám známá a provedený způsoub údržby uvedené zeleně byl záměrný. Vámi uvedeným způsobem postupujeme tam, kde to situace dovoluje. Jsou však případy – místa, kde musíme zohlednit i bezpečnostně provozní situaci. Ve Vámi uvedeném případě kolem nové školy (u pakrovišť a chodníků) šlo také o radikálnější zmlazovací řez velkých a sněhem zdeformovaných i poškozených keřů.

Bc. Jaroslav Zavadil ředitel a Jan Bezděk vedoucí střediska DTS Domažlice p.o., 08.03.2019
Pavel Vlk: Hezký den...Neplánuje se oprava chodníků v Hanově parku? Už by si to zasloužily. (Vloženo 05.03.2019)

Vážený pane, v současné době se o opravě chodníků v Hanově parku neuvažuje.

Jindřiška Deckerová, 06.03.2019
miroslav minařík: Dobrý den,u školy v ul.Msgre B.Staška ma na starost parkovište kdo (před vchodem do školky) děkuji snad někdo odpoví (Vloženo 01.03.2019)

Vážený pane Minaříku,

po upřesnění vašeho dotazu  ohledně úklidu sněhu bylo odpovězeno dne 11.2.2019 panem Bc. Jaroslavem Zavadilem. (byla zveřejněna obecná odpověď ).

Domažlické technické služby se při provádění úklidu sněhu musí řídit plánem zimní údržby, kdy jsou přesně daná jednotlivá pořadí v údržbě jak vozovek, chodníků, tak odklízení sněhu z parkovacích ploch, vydaného zřizovatelem městem Domažlice. Prioritně je údržba prováděna na komunikacích významných pro dopravní obslužnost města a na komunikacích na sídlištích s velkým počtem obyvatel.

 

 

Stanislava Mužíková, 05.03.2019
Obyvatelka Domažlic: Dobrý den.. V neděli 3.2.2019 začalo od rána sněžit, dejme tomu, že technické služby nestíhaly... Ale dnes je 6.2. a některé ulice vypadají šíleně,na silnicích plno sněhu, že jsem vždy ráda, že se dostanu s autem domů. To technické služby stále nestíhají?? Nechápu, je to ostuda... A to nemluvím o silnici směr z Havlovic na hlavní silnici na Folmavu.. hrůza, hrůza.. No ona se nějaká výmluva zas najde. Děkuji pěkně a přeji hezký den :) (Vloženo 06.02.2019)

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech opakují shodné dotazy ohledně provádění zimní údržby (odklízení sněnu) ve městě, zveřejňujeme obecnou odpověď:

Naše organizace DTS Domažlice p.o. pro svého zřizovatele Město Domažlice zajišťuje dle zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu tj. zmírňování následků klimatických vlivů. Město Domažlice je vlastníkem místních komunikací. Průtahy a výpadovky (vozovky vedoucí z města ven) jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje nebo ŘSD ČR. Na těchto komunikacích zajišťuje zimní údržbu SÚSPK (správa a údržba silnic Plzeňského kraje).

Naše organizace při provádění zimní údržby se musí řídit plánem zimní údržby, vydaným našim zřizovatelem, ve kterém jsou přesně daná jednotlivá pořadí v údržbě jak vozovek, chodníků, tak odklízení sněhu z parkovacích ploch.

Bohužel při vydatném nebo dlouhodobém spadu sněhu není v silách žádné organizace zajistit bezproblémovou sjízdnost a schůdnost místních komunikací. Situaci se snažíme zlepšit i zadáním některých prací subdodavatelsky. Děkuji tímto občanům Domažlic a Havlovic za trpělivost.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 11.02.2019

Stránka