Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Stránka

Adéla: Dobrý večer, chci se zeptat, zda máte někdy v plánu opravit schodiště na dětské hřiště na Palackého ulici kde si hraje každý den hodně dětí a ty schody jsou opravdu nebezpečné a ani přívodová cestička není zrovna v dobré stavu. Oprava by byla docela potřebná. Děkuji (Vloženo 26.06.2017)

Vážená paní, na základě Vašeho podnětu byla ze strany organizace DTS Domažlice, p. o. v minulých dnech provedena oprava přístupového chodníku k dětského hřišti. Dle jejich posouzení schodiště nevyžaduje opravu.

Vyjádření DTS Domažlice p.o. :

Na uvedeném chodníku byly z naší strany provedeny pouze opravy nezbytné k zabezpečení schůdnosti komunikace. Žádné stanovisko ani posouzení ke stavu schodů z naší strany vydáno nebylo.

Bc. Jaroslav Zavadil

ředitel DTS Domažlice p.o.

Jindřiška Deckerová, 19.07.2017
Pavla: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je nějaká aktuální informace k rekonstrukcím chodníků (viz. otázka a odpověď níže). Nevšimla jsem si, že by se k opravám chodníků schylovalo....Děkuji za odpověď Pavla: Dobrý den, na sídlišti Kozinovo pole byl v části Kunešovy ul. položen nový asfaltový povrch na chodnících. Tento nový povrch ve směru v jednosměrce od Družby končí pod zátočinou u kontejnerů na tříděný odpad. Chtěla bych se zeptat, zda bude provedena oprava navazující části chodníku, tzn. od kontejnerů dále podél domu č.p. 509, na konec Kunešovy ul. Stav tohoto chodníku je velice špatný, jsou tu velké výmoly, vydrolený starý povrch, který je velice nerovný. Jelikož je tato ulice v blízkosti Domu s pečovatelskou službou, dost často zde vidím starší občany s hůlkami či opěrnými vozítky, jak se tu krkolomně pohybují. Tito pak raději chodí po silnici. Maminky s kočárky to také nemají jednoduché. Sama jsem zcela pohybově zdravý člověk a i já jsem si zde zvrtla nohu. Děkuji za odpověď. (Vloženo 13. 11. 2016) Vážená paní, město realizuje rekonstrukci povrchů chodníků na sídlišti Kozinovo pole postupně dle finančních možností, možnosti koordinace stavebních a výkopových prací se správci inženýrských sítí či případných možností čerpání dotací. V příštím roce by město mělo pokračovat v opravě povrchů chodníků včetně toho, který zmiňujete. Dále by město mělo realizovat rozšíření parkovacích míst v ulici Mánesova. Prioritou města je nadále v této lokalitě pokračovat v obnově povrchů všech chodníků a dalším rozšiřování parkovacích míst. Michal Hájek, 7. 12. 2016 (Vloženo 23.07.2017)

Vážená paní Vachulková,

rekonstrukce parkovacích míst v Mánesově ulici začne po Chodských slavnostech v průběhu srpna. Následovat budou opravy chodníků zejména v Kunešově ulici, a to do konce letošního roku v návaznosti na výše uvedenou realizaci parkovacích míst, která zahrunuje též úpravu křižovatek i s chodníky.

Michal Hájek, 24.07.2017
Marie: Dobrý den, chci se zeptat na výsatbu stromů na Palackém sídlišti před panelákem - od vchodu č.207 do 211). Před cca 4.roky bylo poraženo na Palackém sídlišti několik stromů s tím, že budou zasazeny nové a uběhly 4 roky a pořád se nic neděje. Ty stromy, které jste porazili nám dělali na panel stín a v létě se tak nezahříval jako nyní, teď nám svítí sluníčko na panel celý den a v bytech pak máme opravdu veliké vedro. Tak se chci zeptat kdy konečně tu budou zasázeny nové stromy? (Vloženo 12.07.2017)

Vážená paní Marie,

uvedené stromy pokácela naše organizace na základě rozhodnutí městské rady. Na uvedeném místě není plánována žádná náhradní výsadba ani stavební úpravy.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 19.07.2017
Jana Váchalová: Dobrý den přeji, potřebovala bych maximálně na den-dva postavit před svůj dům v Pelnářově ulici menší velkoobjemový kontejner na vyhození staré kuchyňské linky apod. a běžného dřevo odpadu z této, jaká by prosím byla zhruba cena takovéto zápůjčky a je-li to vůbec možné? Děkuji za Vaši, věřím kladnou, odpověď a jsem s pozdravem a úctou. Jana Váchalová, Domažlice. (Vloženo 14.07.2017)

Vážená paní Váchalová,

běžně tento odpad občané našeho města ukládají a třídí ve sběrném dvoře v sídle naší organizace na adrese Chrastavická 170. Individuální dopravu si lze objednat u vedoucího střediska doprava na tel. č. 379 723 394 nebo na mobilním tel.č. 777 240 436 dle potřeb zákazníka.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 19.07.2017
Jana Váchalová: Dobrý den přeji, mám závažný dotaz, a to, kdy prosím dojde Technickými službami k prořezu keřů a stromů v ulici Pelnářova nejen před domem čp. 376, jelikož tyto citelně zasahují do elektrovedení v této ulici a samotné kabelové vedení přerůstající větve různě kroutí, vybočují a ohýbají a je zde vážná obava, aby nedošlo k poškození apod. celého vedení a sama jako laik bych řekla, že mnou popsané je velmi vážný problém! Je to již asi cca 8 let, kdy toto Technické služby činily. Prosím o zvážení a posouzení mnou popsaného. Děkuji. Jana Váchalová, Domažlice. (Vloženo 14.07.2017)

Vážená paní Váchalová,

děkujeme za upozornění. V dohledné době dojde ze strany naší organizace ke zkrácení uvedených stromů.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 19.07.2017
David: Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda by nešlo něco udělat s bezdomovci kteří se poslední měsíc den co den scházejí na hlavním autobusovém nádraží. Vykonávají svou potřebu přímo na lavičky a neobtěžují se přitom ani zvednout, hlasitě vyřvávají a ruší okolí. Není to dobrá vizitka ani pro město, protože lidé kteří sem přijíždějí autobusem první co vidí jsou opilí bezdomovci povalující se na lavičkách určených pro cestující. Děkuji. (Vloženo 16.07.2017)

Vážený pane,

osoby bez stálého přístřeší tzv. "bezdomovci", kteří se pohybují na území města Domažlice jsou osoby, kterým tento jejich sociální status naprosto vyhovuje. Odmítají se zapojit do pracovního procesu a odmítají jakoukoliv pomoc. Tyto osoby má městská policie zmapované, denně s nimi přichází strážníci městské policie do kontaktu. Tyto osoby jsou součástí společnosti a nelze s nimi jen tak něco udělat. Mají svá práva jako každý jiný občan, nicméně se nehodlají přizpůsobit většinové společnosti. Vymykají se svým způsobem života, nadměrnou konzumací alkoholu (prakticky tyto osoby neznáme ve střízlivém stavu), komunikací a absolutním nezájmem o své okolí. Nicméně jsou postižitelní za své protiprávní jednání jako každý jiný občan. Vymahatelnost práva je však u těchto osob nulová, nic nemají. Správní trestání se zde naprosto míjí účinkem, na denním pořádku jsou krádeže, odhazování odpadu, zakládání černých skládek, znečišťování veřejného prostranství. Přestupkové právo již také nezná "zákaz pobytu", který mohl být aplikován na dobu tří měsíců právě u osob, které neměly trvalý pobyt na území města a páchaly přestupky proti veřejnému pořádku. Tato sankce byla zrušena a současné správní trestání ji od 1.7.2017 nezná. Jediným opatřením se tak jeví eskorta osob na protialkoholní záchytnou stanici do Plzně (70 km), což není možné chápat jako trest, ale jako opatření, kdy osoba není schopna ovládat své sociální chování a jednání a páchá např. přestupky. Zde je však omezená kapacita a v drtivé většině případů je toto zařízení plné, neboť jej zásobují represivní složky Statutárního města Plzně a okolí. Jde o takřka neřešitelný problém, neboť my nemáme kam tyto osoby umístit ani při jejich silné opilosti. Do nemocničního zařízení takovou osobu nikdo nepřijme, neboť opilost není nemoc, navíc se tyto osoby do takového stavu přivádí denně samy ze svého vlastního rozhodnutí. Pokud se nám přesto podaří osobu umístit na protialkoholní záchytnou stanici, druhý den je zpět a vše běží znovu. Během jednoho měsíce jsme třikrát umisťovali tu samou osobu na záchytnou stanici a pokaždé tato osoba byla za několik málo hodin zpět a opět pod vlivem alkoholu (odcizí láhev rumu v obchodě a přímo mezi regály ji zkonzumuje tzv. na "ex"). Práce a vynaložené prostředky jdou do tisíců Kč a není možné je žádným způsobem vymáhat. Proto se snažíme tyto osoby po městě soustavně monitorovat kamerovým systémem a našimi strážníky, denně je vykazujeme z parků, od škol, státních institucí a centra města když jsou pod vlivem alkoholu pomočení pozvracení a pokálení. Práce je to naprosto nechutná, ale od toho jsme tady. Stává se, že jsou tyto osoby agresivní, proto nedoporučujeme veřejnosti, aby se snažila případné konfliktní situace zvládnout sama. Vždy je vhodnější přivolat hlídku městské policie, nebo Policie ČR. Mnoho lidí navíc žebrajícím lidem bez přístřeší dává peníze v domnění, že si koupí něco k jídlu, což je naprosto mylná představa. První co si koupí, je alkohol, s tím máme dlouhodobé zkušenosti. Pak se dějí Vámi popisované věci. Na Vaši otázku tedy neexistuje jednoznačná odpověď. Je to celospolečenský problém, který nelze vyřešit bez toho, aniž by tyto osoby samy chtěly svůj problém řešit např. nějakou odvykací kůrou v léčebnách pro alkoholiky. Obrázky spících opilých lidí bez přístřeší, kteří jsou pomočení a pokálení řešíme denně. I to je obraz dnešní společnosti. Situaci by částečně vyřešilo zřízení protialkoholní záchytné stanice v domažlické nemocnici, nicméně to je otázka na někoho jiného. 

Mgr. Petr Kubal, velitel Městské policie Domažlice, 19.07.2017
Petra D´mello: Dobrý den, dnes ráno se mi přihodila prekérní situace. Šla jsem vynést odpadky, a zjistila jsem, že jsou již všechny odpadkové nádoby plné a kolem nich se povalují pytle s dalším odpadem. Protože vím, že pokud sama uložím pytel vedle popelnice, dopustím se přestupku, odnesla jsem odpad do garáže a budu čekat na další svoz odpadu v týdnu. Jelikož poctivě platím poplatek za odpad a šla jsem tento týden vynést odpadky poprvé,domnívám se, že jde o velice absurdní situaci. Chtěla bych Vás požádat jestli je možné provést osvětu a informovat občany, že každý pytel, který leží mimo odpadovou nádobu je nepovolená skládka, tudíž hrozí vymahatelná pokuta. A dále bych se chtěla otázat, kdo má na starosti výběr poplatků za odpady a případné vymáhání jejich neplacení.Poctivě platím za odpad, a když ho chci sama vyhodit, nemám ho kam umístit a shromažduji ho v garáži. Zdá se mi to velice nefér.Chtěla bych poděkovat panu řediteli Zavadilovi a městské policii, kteří se snaží současnou problematiku odpadu v našem městě řešit.Děkuji. S pozdravem a přáním hezkého dne, Bc. Petra D´mello (Vloženo 25.06.2017)

Vážená paní,
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a jeho vymáhání provádí správce poplatku - finanční odbor městského úřadu, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, druhé patro, dveře č. 206.
S pozdravem

Renata Hrušková, 28.06.2017
Hana: My rodiče dětí v Mš Michlova jsme zaplatili za oční vyšetření svých dětí 150,-Kč s tím, že budeme o výsledku vyšetření písemně informováni do Mš nejdéle do 14ti dní. Po téměř dvou měsících nemáme žádné informace o výsledku vyšetření dětí. Akci zajištóvala ředitelka Svobodová, která musela obdržet zprávu, výsledky od vyšetřujících lékařů. A tak se ptáme, proč nejsme p. Svobodovou informováni a nebo , kdy nám budou vráceny naše peníze. (Vloženo 06.06.2017)

Vyjádření vedoucí učitelky MŠ Michlova A. Svobodové:

"Vážená pisatelko, pochybení není na straně mateřské školy, ale na straně české pošty, která nám výsledky vyšetření nedoručila, ale poslala zpět odesílateli.

V současné době jsou výsledky již na cestě do mateřské školy. Příště bych Vám doporučovala obrátit se s dotazem na mateřskou školu a ne na stránky města, pokud o odpověď skutečně stojíte ! S pozdravem Svobodová"

Hana Vaňková, 12.06.2017
Jiří Herian: Kdy už se začne něco dít? Již několikrát byl p. Zavadil požádán o informaci ohledně popelnic u domu Vojtěchova 219.Pokaždé byla na tuto otázku jiná odpověď. 1.výměna popelnic za kontejnery byla údajně odmítnuta obyvateli okolních domů 2.napište si požadavek na MÚ - ten jsme podali na MÚ 3.nejsou peníze 4.bude se dělat parkoviště apod. - parkoviště se dosud neudělalo a údajně byla jeho realizace zamítnuta. Tyto popelnice slouží celkem pro 3 bytovky.Celý přístřešek se rozpadá a je nebezpečí úrazu.Hrají si zde děti. Je divné,že po celém sídlišti na Palackém ,byla již výměna provedena a zde nic. Při pohovoru s občany z druhých bytovek, kterých se to týká,bylo zjištěno,že také usilují o výměnu a taktéž jim bylo řečeno pokaždé něco jiného. Chtěli bychom vědět, proč je takový problém dát místo popelnic kontejnery, jak to bylo provedeno o celém sídlišti. Nyní se ptám i za ostatní sousedy. Dále by nás zajímalo, jak to bude s parkovištěm ve Vojtěchově ulici, o kterém se psalo v novinách již před rokem. možná i dříve.Údajně se měl vypracovat projekt a pak se mělo hovořit s občany okolních domů. zda byl vypracován projekt nevíme, ale s občany určitě nikdo nehovořil, informaci, že parkoviště nebude máme z neoficiálních zdrojů. Výstavba parkoviště. dle nám sdělených informací, souvisela s výměnou popelnic za kontejnery. Zatím nemáme ani jedno. Děkuji za odpověď. jiří Herian (Vloženo 28.05.2017)

Ahoj Jirko,

jak víš, jsem ředitel organizace DTS Domažlice p.o., která zajišťuje svoz a instalaci nádob. Není v mojí pravomoci jakkoli rozhodovat o prostranství kolem Vašeho domu. Městská rada v minulosti rozhodla o úpravě některých stanovišť a výměně nádob a to na základě požadavků - souhlasů jednotlivých společenství. Toto jsme provedli dle zadání našeho zřizovatele. Dle informací pracovníků odboru správy majetku se v dané lokalitě chystá rekonstrukce spojená i se stáním pro odpadové nádoby. Víc nevím a není to v mojí pravomoci. Rád Ti to budu opakovat stále dokola.

 

Vyjádření odboru správy majetku:

Vážený pane,

v únoru roku 2016 rada se města zabývala informací o stavu stávajících přístřešků na popelnice na sídlišti Palackého v Domažlicích, která jí byla podána organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace. Na základě této informace přijala usnesení, kterým uložila této organizaci provést likvidaci přístřešků a vybudovat nové plochy pro osazení kontejnerů u těch bytových domů, jejichž zástupci (společenství vlastníků či SBD) se k této výměně vyjádřili. Postup je nyní takový, že v této věci rozhoduje rada města na základě písemné žádosti či podnětu společenství vlastníků jednotek (žádost je možné podat též elektronicky).

Co se týče stavby parkoviště, město Domažlice uzavřelo s projekční kanceláří Rojt smlouvu, jejíž předmětem je pořízení projektové dokumentace stavby parkoviště ve Vojtěchově ul. Umístění této stavby je navrhováno též v místě, kde se nyní nachází místa pro umístění nádob na odpad pro Váš bytový dům. Projektová dokumentace bude dokončena v srpnu t. r., termín realizace této stavby není dosud určen (závisí na průběhu stavebního řízení a řízení při zadání veřejné zakázky). V rámci této stavby budou vybudována i nová místa pro umístění kontejnerů na odpad.

V současné době jsou nádoby na odpad umístěny na ploše zpevněné dlažbou, tato plocha je poškozena, s výraznými nerovnostmi. Z důvodu manipulace s kontejnery je nutné, aby plocha, na které budou umístěny, měla hladký povrch s šikmými nájezdy. Pokud byste požádali o likvidaci stávajícího přístřešku, bylo by možné uvažovat o určité provizorní úpravě plochy. Toto bude na posouzení rady města, pokud o výměnu požádáte.

Na závěr sdělujeme, že odborem správy majetku není evidována žádná žádost, kterou byste v této věci městu v minulosti podával.

Jindřiška Deckerová

Bc. Jaroslav Zavadil, 31.05.2017
Strnad Karel: Přeji hezký den.Mám dotaz ohledně popelnic.Kolik litrů nebo kg.má jedna osoba vyprodukovat komunálního odpadu za týden.Prý je to jen 5litrů nebo kg.t.j jedna popelnice je pro 1o osob.Dle jaké vyhlášky je tento údaj.Děkuji za odpověď Strnad Karel (Vloženo 02.06.2017)

Vážený pane,

rada města Domažlice usnesením č. 671 ze dne 14.04.2015 stanovila, že pro potřeby stanovení počtu sběrných nádob na směsný odpad dle ust. čl. 7 odst. 3 vyhlášky č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlic se za dostatečný objem považuje 3,15 litru na osobu a den, tedy 22 litrů na osobu a týden.

Renata Hrušková, 05.06.2017

Stránka