Anketa

Jste spokojeni s počtem odpadkových košů ve městě?

Celkem hlasů:
2
Hlasování začalo:
28. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Stránka

Blanka Altmanová: Kde se na úřadě vydávají plzeňské karty. (Vloženo 02.01.2018)

V současné době se tyto karty mimo Plzeň ještě nevydávají, probíhá jednání o podmínkách vydávání této karty v ostatních městech kraje.

Jitka Kalíšková, 03.01.2018
Sousedé: Prosím, bylo by možno něco udělat s vlastníkem rodinného domu Palackého 112, který při každém zatápění zavalí celou ulici a okolní domy hustým dýmem? Zřejmě roztopí, kotel uzavře a dlouhé desítky minut jde z komína hustý dým. Přes zimu obtěžuje kouřem a přes léto přerůstající vegetací z jeho zahrady. Děkujeme za pomoc. (Vloženo 09.12.2017)

Dobrý den, odbor životního prostředí Váš podnět prošetřuje. V případě opětovného obtěžování kouřem nám toto můžete oznámit na tel.  379 719 261.

Kamil Peterka, odbor životního prostředí, 18.12.2017
Nájemníci ulice 17. listopadu: Dobrý den, píši za všechny dlouholeté nájemníky, kteří těch 31 let, co bytovky stojí, platí řádně, stále se zvyšující, nájem a služby. Zajímá nás, KDY DOSTANEME NOVÉ DVEŘE, NOVÉ PODLAHY, NOVÉ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ,NOVÉ JÁDRO, NOVOU KUCHYŇSKOU LINKU stejně tak, jako to vše dostali noví nájemníci v domě č. 246. MÁME SNAD NÁROK NA STEJNÝ SERVIS A PŘEDEVŠÍM KVALITU jako mají oni.Nebo je to dáno tím, že se jedná o bývalého zaměstnance úřadu??? Takovýto servis neměli ani předchozí nově se nastěhující občané! Dveře jim zůstali staré, vestavěné skříně a kuchyňské linky byli smontované ze všeho možného. Podlahy si lidé dělají sami, dveře si kupují sami... a CO TEPRVE MY, KTEŘÍ BYDLÍME VE STEJNÉM BYTĚ 31 LET A OD MĚSTA JSME NIKDY NIC ZADARMO NEDOSTALI a pokud ano, tak nejlevnější variantu v hrozném provedení. Jak je tedy možné, že výše uvedení nájemníci měli takový nadstandard?!?!?! ŽÁDÁME TEDY VYSVĚTLENÍ JAK TAKOVÁ SITUACE MOHLA NASTAT, PŘÍPADNĚ KDY DOJDE K VÝMĚNĚ V DALŠÍCH BYTECH. Děkujeme za odpověď. Nájemníci ulice 17. listopadu (Vloženo 14.11.2017)

Odpověď pana místostarosty JUDr. Zdeňka Nováka:

Proces před přidělováním bytové jednotky (BJ) je následující: poté, kdy se BJ uvolní, proběhne její prohlídka, zjistí se skutečný stav a určí se rozsah oprav. Po provedení oprav se informace o BJ předá bytové komisi, u které probíhá řízení ohledně přidělení BJ novému nájemci. O přidělení rozhoduje rada města. Z uvedeného plyne, že rozsah oprav je různý, záleží na stavu, ve kterém je BJ v době předávání. To jaké opravy budou následně provedeny nemůže v žádném případě ovlivnit nový nájemce, protože v době provádění oprav ještě není znám. Pokud si nájemce v době, kdy BJ užívá, zažádá o výměnu např. kuchyňské linky, je věc posouzena technikem na místě a je-li požadavek oprávněný, dojde k výměně.

Jitka Kalíšková, 14.12.2017
Anonym: Dobrý den, měl bych dotaz ohledně přistěhovalců a Romů v našem městě. Samozřejmě nemohu dávat všechny do jednoho pytle, ale většina Romů ve městě se neustále schází před prodejnou Albert a jít okolo sám večer či v noci je opravdu risk. Chtějí od občanů respekt a proto vyhrožují, ptají se jestli neprodáváme cigarety nebo alkohol a přímo občas dochází ke slovním potyčkám či kontaktům. Mladší jedinci rádi tráví čas na lavičkách před hotelem koruna vedle finančního úřadu. Poslední dobou se to tu jen hemží a obyvatelé začínají mít strach, jak známe zákon,národnosti menšina může být ve výhodě. Pokud by došlo k nějakému fyzickému kontaktu, při nejhorším k obraně, určitě by byl problém a v nevýhodě by byl napadený. To už je ale vedlejší. Bylo by nejlepší kdyby bylo v odvaze našich policistů, cizinecké policie a MP aby s tím něco udělala. Alespoň tu prodejnu albert. Bezdomovci nejsou tak nebezpeční jako Romové. Ukrajinci či cizinci z východu, zatím byl problém jen s Romy. Osobně jsem měl 6 potyček, z toho všechny byly slovní narážky na mě, moji přítelkyni atd. Od kamarádů mám stejné zkušenosti. Od roku 2015 se to opravdu zhoršuje a zhoršuje. Děkuju (Vloženo 23.11.2017)

Na Vaši otázku neexistuje stručná odpověď, mohli bychom se o tomto bavit hodiny. Začnu tím, že MP Domažlice v rámci své činnosti za dobu jednoho roku odhalila čtyři nelegální ubytovny s cizinci, když v celkovém součtu se jedná o více jak stovku cizinců (z Ukrajiny, Rumunska, Bulharska, Moldávie, Slovenska). Kromě toho je ve městě kolem deseti legálních ubytoven, které jsou plné až po střechu. K Vašemu konkrétnímu dotazu: pokud někdo někde stojí na veřejném prostoru, ještě se ničeho nedopouští. Podnik Koruna už dávno není hotel, ale ubytovna "páté cenové skupiny", kam jezdíme na zákroky s Obvodním oddělením PČR Domažlice každý týden. S tím, že se shlukují skupinky osob na veřejném prostoru vůbec nic neuděláme. Na to ještě nikdo nevymyslel žádný právní předpis. Jediný recept je policista v uniformě na ulici a dohled kamerového systému, ze kterého těžíme s OOP ČR denně. Každý přestupek proti veřejnému pořádku, majetku, občanskému soužití a ty přestupky, které podléhají evidenci do Rejstříku přestupků, který spáchá na území města cizinec (kromě dopravních přestupků nepodléhající bodovému systému a zápisu do EKŘ-ty se evidují u Odboru dopravy) zasílá Městská policie Domažlice Odboru cizinecké policie Plzeň, aby tato součást PČR měla přehled a mohla snáze reagovat. Zpětnou vazbu nemám. Naše práce pane, co se týká tohoto problému, není ani tak o odvaze, jako o kompetencích. Pokud nemáte oporu v právním předpisu, tak neuděláte vůbec nic a můžete být odvážný jako Nebojsa a není Vám to nic platné. Vyhostit cizince za páchané přestupky jen tak nelze, pokud jeho opakované jednání závažným způsobem nenarušuje bezpečnost a veřejný pořádek. To ale neposuzuje městská policie, ale Policie ČR. Stále platí to, že pokud máte problém, zavolejte na linku 158, nebo 156. Předávání informací mezi Městskou policií Domažlice a Obvodním oddělením Policie České republiky funguje dobře. Vždy na Vaše oznámení jedna z hlídek dorazí. Ta jednání, která popisujete ještě nezakládají skutkovou podstatu přestupku. Pokud však někdo někomu sprostě nadává, nebo jej fyzicky napadne, volejte, může jít o přestupky.  My nemůžeme vědět, kde kdo zrovna na někoho pokřikuje. I přes jistý personální podstav u obou složek se snažíme reagovat rychle. Nebudu Vám vypisovat jednotlivé případy, kdy jsme zakročovali proti cizincům jen za poslední rok, ale oproti roku 2016 jde o nárůst zhruba trojnásobný s tím, že agresivita osob, proti kterým se zakročuje neustále stoupá. Děláme to, co nám zákonné normy umožňují.

Mgr. Petr Kubal - velitel MP, 08.12.2017
Petr V.: Dobrý den, mám dva dotazy týkajících se rekonstrukce v Mánesově ulici. O kolik se navýšila kapacita parkovacích míst o proti původnímu? A dále jsem opravdu nepochopil proč jste již nenechali položit nový asfalt v celé ulici. Již několik let každé jaro se lepí díry po zimě. Stav této silnice je děsivý. Tohle opravdu mi hlava nebere! Děkuji za odpověď. (Vloženo 06.12.2017)

Dobrý den,

předem mé odpovědi na Vaše dotazy bych rád vysvětlil hlavní teze  realizace rekonstrukce v Mánesově ulici. Hlavním úkolem projektu revitalizace Mánesovy ulice nebylo pouhé navýšení parkovacích míst, ale také zajištění bezpečného silničního provozu v lokalitě sídliště Kozinovo pole, bezpečného provozu chodců a zajištění bezpečných rozhledových poměrů v jednotlivých křižovatkách v této ulici. Při zajištění výše uvedeného dojde k navýšení parkovacích míst, která by byla v daném prostoru jinak podélná o 45 míst na celkový počet 114 míst. Tento počet nyní zahrnuje nově i parkovací místa pro invalidy. Co se týká povrchu samotné komunikace, tak ten bude realizován v první polovině příštího roku dle klimatických podmínek. Nyní byly realizovány pouze parkovací místa včetně křižovatek a částí obrub s chodníky. Rozdělení těchto částí bylo nutné kvůli možnosti dopravní obslužnosti této lokality.

Michal Hájek, 06.12.2017
Pavel Zelenka: Dobrý den, za výbor SVJ Mánesova 515, 516, 517 se chci zeptat, kde budou umístěny kontejnery na odpad našich vchodů po rekonstrukci této ulice, aby nezabíraly parkovací místa. (Vloženo 04.12.2017)

Dobrý den,

kontejnerová stání jsou uvažována vždy v blízkosti jednotlivých křižovatek tak, aby nezasahovala do parkovacích ploch, jak tomu bylo doposud. Přesné umístění jednotlivých stání je patrné z projektové dokumentace. Tato dokumentace je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři odboru správy majetku.

Michal Hájek, 06.12.2017
Natalija: Dobrý den! Jak můžu požádat o pronájmu volného bytů nad 90 m ul.17 listopadu? (Vloženo 27.11.2017)

Vážená paní,  podmínky, za jakých je byt nabízen k pronájmu, jsou zveřejněny na těchto internetových stránkách v podsekci úřední deska - prodeje a pronájmy, jedná se o záměr pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 58/2007 (tento záměr je zveřejněn od 23.11.2017). Je nezbytné podat písemnou žádost, přílohou žádosti musí být doklady prokazující, že žadatel po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti je zaměstnán nebo provozuje podnikatelskou činnost nebo vykonává funkci voleného orgánu právnické osoby a jeho čistý příjem dosahuje minimáně částky 12.000 Kč (podrobněji viz zmiňovaný záměr). Žádost o pronájem bytu musí být řádně označena, musí obsahovat kontaktní telefonní číslo žadatele, případně jeho e-mailovou adresu.

Jindřiška Deckerová, 05.12.2017
Roman: Dobrý den, zajímalo by mě zda má město nějaké volné byty a jak dlouhá je čekací doba. Děkuji za odpověď (Vloženo 23.11.2017)

Vážený pane, město Domažlice přiděluje byty ve svém vlastnictví v souladu se Zásadami pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice (tyto zásady jsou zveřejněny na internetových stránkách města v podsekci samospráva - vyhlášky a nařízení - ostatní dokumenty). Odhadnout, jak dlouhá je čekací doba, je velmi těžké, neboť záleží na více okolnostech (např. nabízená a požadovaná velikost bytu či umístění bytu). Mimo zmiňované zásady se přidělují byty s podlahovou plochou nad 90 m2, jejich aktuální nabídka je zveřejněna vždy na úřední desce a v podsekci samospráva - prodeje a pronájmy volných bytů.

Jindřiška Deckerová, 24.11.2017
Taxi Víťa: Krásný den,marně hledám zprávy o rekonstrukci bazénu,Mánesovy ulice,Chrastavické ulice.Díky za odpověď. (Vloženo 24.11.2017)

Vážený pane, aktuální informace o přípravě či průběhu některých investičních akcí města jsou zveřejňovány v sekci novinky. Komplexní informace o všech investičních akcí města naše internetové stránky nenabízí.

Jindřiška Deckerová, 24.11.2017
Lenka Mikešová: Hezký den! Bude se ještě stříhat křoví u panelových domů v Dvořákově ulici bytové jednotky 466, 467? Parkujeme tam s autem a buď musíme vlézt do křoví nebo zaparkovat dál od křoví, ale to hrozí, že nás projíždějící auto odře. Až napadne sníh na to křoví, už tam nezaparkuje nikdo, položí se to na parkoviště. Děkuji za odpověď Mikešová (Vloženo 20.11.2017)

Vážená paní Mikešová,

naše organizace obhospodařuje více jak 40 ha zeleně v našem městě. Te je pro porovnání 2 x více než vněkterých jiných městech se stejným počtem obyvatel. Zjednodušeně se dá napsat, že května do října se věnujeme sekání trávy, v listopadu úklidu listí a zároveň od listopadu do března - tedy právě v období vegetačního klidu se věnujeme údržbě dřevin, tedy stromů i keřů. Do Dvořákovi ulice se dostame pravděpodobně v prosinci.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 23.11.2017

Stránka