Obsah

Stránka

Helena: Dobrý den, reaguji již podruhé (předchozí příspěvek jste dosud nezveřejnili) na Vaší odpověď ohledně dopravních značek v Havlovicích. Zmiňujete, že komise pro dopravu a bezpečnost navrhla několik doporučení (kromě zpomalovacího retardéru). Jaká to jsou? A dále naopak nedoporučila osazení dopravních značek "Děti". Z jakého důvodu? Neměla by být bezpečnost občanů pro výše zmíněnou komisi priorita? Děkuji za odpověď. (Vloženo 11.02.2021)

Vážená paní,

na základě doporučení komise pro strategický rozvoj dopravu a bezpečnost byl zřízen v obci Havlovice zpomalovací práh pro zvýšení bezpečnosti před dětským hřištěm. Dále pak bylo radou města projednáno a schváleno osazení dopravních značek pozor děti. Značky budou osazené po obdržení od dodavatele v nejbližší možné době . 

Přeji pěkný den

 

Ing. Martin Janovec, vedoucí OSM, 02.03.2021
Lenka: Dobrý den, uvažujete po pozemkové úpravě o vybudování/obnovení systému cest (nejen cyklostezek) tak, aby nebližší okolí Domažlic bylo průchodné - pro delší procházky a případně jinou sportovní činnost (inline apod.)? Díky za info. (Vloženo 24.02.2021)

Vážená paní,

děkuji za dotaz . Ano, město uvažuje po provedené pozemkové úpravě s využitím nově vzniklých cest pro sportovní a rekreační využití občanů.  Jsou již i rozpracované projekty na některé nové úseky cyklostezek. Nicméně termíny realizací jsou závislé na termínu dokončení pozemkových úprav a následně pak na finančních možnostech města.

Přeji pěkný den

Ing. Martin Janovec, vedoucí OSM, 02.03.2021
Richard Kalferst: Dobrý den přeji. Chtěl bych se prosím zeptat jak je to nyní v době "corona" s lhůtou pro aktualizaci podané Žádosti o přidělení bytu městem? Nemohu to na webových stránkách města najít. Děkuji za vaší odpověď a pevně doufám, že jsem nic - lhůtu nepromeškal. Pěkný den. Richard Kalferst, Domažlice. (Vloženo 26.02.2021)

Vážený pane Kalferste,
povinnost žadatele o městský byt, jehož žádost je již zařazena v evidenci žadatelů, konkrétně každoroční aktualizace žádosti není vládním nařízením nouzového stavu ovlivněna.
Dle Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice čl. II, odst. 4 .... žadatel musí v období od 1. ledna do 31. března každého kalendářního roku doručit na odbor správy majetku písemnou aktualizaci.
Aktualizaci žádosti můžete doručit poštou na adresu Městký úřad Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice a nebo osobně odevzdat na podatelnu v 1. patře, číslo dveří 106 v úředních hodinách, tj.
Pondělí - 7.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Středa - 7.30 - 12.00 a 12.30 - 17 hodin

Přeji pěkný den
 

Ing. Martin Janovec, vedoucí OSM, 03.03.2021
Magda: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli uvažujete o jednosměrném provozu ve Voborníkově ulici a doděláním chodníků? Auta zde parkují na silnice, že se nedá plynule projet a o bezpečné chůzi nemluvě. Přeji hezký den. Děkuji za odpověď. (Vloženo 01.03.2021)

Vážená paní,

aktuálně není rozpracovaný žádný projekt na úpravu nebo opravu  ulice Voborníkova. Do budoucna uvažujeme, že bychom i v souvislosti s modernizací železniční tratě projekt na opravu této ulice mohli realizovat.

Děkuji za dotaz a přeji pěkný den

Ing. Martin Janovec, vedoucí OSM, 03.03.2021
Miky: Jak je možné že fungují některé terásky kaváren? Někde se stojí a někde dokonce sedí! K čemu je městská policie??? Miky (Vloženo 02.03.2021)

Nastudujte si USNESENÍ Vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 217, o přijetí krizového opatření. Pokud máte pocit, že je něco špatně, směřujte svůj dotaz na Vládu ČR. Ta vydává Usnesení, nikoliv město Domažlice, nebo městská policie. Dále si přečtěte zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Tam zjistíte, k čemu je městská policie.

Mgr. Petr Kubal, velitel MP Domažlice, 03.03.2021
Miroslav MINAŘÍK: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo uklízí a jak často chodníky v Havlovicích děkuji, Minařík (Vloženo 10.02.2021)

Vážený pane Minaříku,

naše organizace dle plánu zimní údržby zajišťuje prohrnutí a posyp stěrkem komunikací v Havlovicích. Posyp chemický tj. posypovou solí není realizovám na základě dlouhodobých stížností a požadavků obyvatel obce.

V současnosti se aktivně a bezúplatně zapojuje i jeden uvědomělý nejmenovaný občan.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 15.02.2021
Martin Malý: Dobrý den, chci se zeptat proč na stezce do Havlovic nesvítí večer pouliční osvětlení? Večer myšleno konkrétně v sobotu v 18h. Díky za odpověď. (Vloženo 06.02.2021)

Vážený pane Malý,

odpověď je prostá. Z důvodu poruchy. Již druhý týden se snažíme najít poruchu na dlouhé trase podzemního vedení, která se projevuje vždy jen dočasně. Předem děkujeme občanům za trpělivost.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 08.02.2021
Helena: Dobrý den, minulý rok zažádal SDH Havlovice o umístění dopravních značek "Děti" na hlavní silnici v Havlovicích, aby se zvýšila bezpečnost hlavně místních dětí. Zajímalo by mě, proč do dnešního dne nebyly značky ještě umístěny? Děkuji za odpověď. (Vloženo 03.02.2021)

Dobrý den,
rada města projednala žádost SDH Havlovice na vybudování dvou retardérů a dvou svislých dopravních značek. Celou záležitost postoupila komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost, aby provedla místní šetření. Výsledkem bylo několik doporučení včetně vybudování jednoho zpomalovacího retardéru a naopak neosazení dopravních značek. Rada se s návrhem ztotožnila a přijala usnesení, na jehož základě byl vybudován zpomalovací retardér.
 

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 03.02.2021
Albert Palančir: Dobrý den, nedávno jsem se přistěhoval do Domažlic na Kozinovku a mám dotaz asi hlavně na městskou policii ale zajímá mě názor asi všech. Proč městka policie i když tudy občas projede nedá botičky lidem co stojí v křižovatkách? Jsem si jistý že by takhle stát neměli. Jsou časy a dny kdy se nedá skoro z křižovatky vyjet protože člověk nevidí přes stojící auta. Děkuji za odpověď (Vloženo 16.01.2021)

Dobrý den pane Palančire,

městská policie řeší mimo jiné i porušování pravidel silničního provozu, porušení zákazu zastavení a stání v prostoru křižovatek v rámci své místní a věcné působnosti. Jak sám uvádíte, jsou časy a dny, kdy se skoro nedá z křižovatky vyjet. Zřejmě se tedy jedná o nahodilé jednání u kterého nejsme přítomni. Tato jednání řešíme i postihujeme. Pokud máte pocit, že je stání vozidel v rozporu s pravidly silničního provozu, tak toto podezření oznamte bez odkladu, buď na linku 158 (policie), která vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích anebo na linku 156 (městská policie), která se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

Hezký den.

Radovan Plšek, DiS. ZVMP Domažlice, 27.01.2021
Černý: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy bude v Poděbradadově ulici v Domažlicích, v blízkosti školky postaven přechod pro chodce. Několik let se o tom diskutuje (např. https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/prechod-bude-nejen-pro-skolku20090107.html) a stále nic. Prozatím zde bylo postaveno místo pro přecházení, ale to je také pro děti a ostatní účastníky nebezpečné, protože zde mají přednost vozidla před chodci. Děkuji (Vloženo 18.01.2021)

Vážený pane Černý,

komunikace v Poděbradově ulici je silnice první třídy, což vylučuje město z rozhodování o potřebných úpravách dopravního režimu. Přechod pro chodce u mateřské školy je téma, které je městem při jednáních s vlastníkem komunikace předkládané více jak pětadvacet let. Dovolím si tvrdit, že ono předloni zbudované místo pro přecházení je mimořádný úspěch a maximum možného, protože jsem absolvoval jednání, při nichž jsem se kdysi dozvěděl, že podle norem zde přechází málo lidí, což brání vybudování přechodu pro chodce, případně jednání na ministerstvu dopravy, kde tamní tabulky a výpočty udávají, že po dané komunikaci projíždí málo vozidel a tudíž obchvat Domažlic v dohledné době nebude. S přáním příjemného dne

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 27.01.2021

Stránka