Obsah

Stránka

Novák Gustav: Dobrý den, chci se zeptat kde bude parkovat nová sanitka Domažlické nemocnice na převoz pacientů ? Děkuji za odpoved. (Vloženo 22.04.2019)

Vážený pane Nováku,

odpověď na Váš dotaz je v kompetenci Domažlické nemocnice, a.s.

 

Stanislava Mužíková, odbor kancelář starosty, 30.04.2019
Miroslava: Dobrý den, už několik týdnů, možná měsíců se potuluje bílá kočka (zřejmě perská kočka), kterou někdo vyhodil z bytu. Nyní kočka vypadá dost uboze. Bylo by možné, aby ji odchytová služba či městská policie odchytila a odvezla na případně na Valchu? Rozhodně se s touto situací musí něco dělat a ne ji ignorovat. (Vloženo 11.04.2019)

Vážená paní Královcová,
město Domažlice nedisponuje plnohodnotným útulkem, kam by bylo možné na přechodnou dobu umisťovat různá zvířata, odchycená v katastrálním území města. Záchytné zařízení na Valše je pouze pro psy, nejsou zde podmínky pro umístění jiných zvířat. Toto Záchytné zařízení spravují Domažlické městské lesy spol. s.r.o. Ve svém příspěvku navíc vůbec neuvádíte, kde by se měla perská kočka pohybovat. Není pak od věci kontaktovat městskou policii na tísňové lince 156, zkrátíte tak výrazně reakční čas z několika dnů na několik minut. Pokud se nám podaří zvíře odchytit, předáme jej do některého z útulků, které jsou pro takové případy zařízené.

Mgr. Petr KUBAL
velitel MP Domažlice

Mgr. Petr Kubal, velitel MP Domažlice, 23.04.2019
Vl.Novák: Prosím,měl bych dotaz,jestli by nebylo možné zřídit parkovací místa(alespoň dvě)v blízkosti vchodu na parkovišti u fotbalového stadiónu s umělou trávou pro invalidy?Parkují zde i auta z Palackého sídliště a brzo bude malé. Děkuji za odpověď. (Vloženo 06.04.2019)

Vážený pane, parkovací stání nacházející se u vchodu u fotbalového stadiónu s umělou trávou byla navržena dle tehdy platné normy v šířce 2,4 m. Požadavky na zřízení parkovacího stání pro vozidla tělesně postižených jsou v tomto směru přísnější a vyžadují šířku 3,5 m. Pouhé osazení dopravního značení bez provedení stavebních úprav parkoviště není tedy možné. Parkovací stání pro vozidla tělesně postižených v této lokalitě se nachází u budovy plaveckého bazénu. Výhledově město plánuje v rámci rekonstrukce ulice Vojtěchovy vytvořit nová parkovací stání, včetně parkovacích stáních pro vozidla tělesně postižených. Tato parkovací stání by byla vytvořena před hlavním vchodem do sportovního areálu.

Jindřiška Deckerová, 17.04.2019
Eva Marcelová: Dobrý den, ráda bych si zaplatila místo na parkování v Ladově ulici 683. V bytovém domě bydlím, na byt mám kupní smlouvu. Jsem i vlastníkem osobního automobilu. Prosím o sdělení ceny, bližších informací, případně o zaslání příslušného formuláře. Děkuji za informaci. Eva Marcelová (Vloženo 15.04.2019)

Vážená paní, o zřízení vyhrazeného parkovacího stání na místní komunikaci rozhoduje věcně a místně příslušný silniční správní úřad, kterým je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Městský úřad Domažlice - odbor dopravy. Jedná se správní řízení vedené na žádost o povolení zvláštního  užívání místních komunikací za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího stání na místní komunikaci. Účastníky tohoto správního řízení jsou město Domažlice jako vlastník pozemní komunikace a Policie České republiky, Krajské ředitelství PPK, dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy. Informace k podání žádosti o zahájení řízení, o výši správního poplatku a dalších náležitostech tohoto správního řízení se můžete obrátit přímo na odbor dopravy.

Souhlas s vydáním tohoto rozhodnutí, resp. souhlas s vyhrazeným parkovacím stání za město Domažlice vydává rada města. Na vydání souhlasu není právní nárok. Vyhrazení parkovacího místa je zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je upraveno obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (samosprava/vyhlasky-a-narizeni-mesta/platne/vyhlaska-5-2012-1240cs.html). Dle této obecně závazné vyhlášky je třeba podat ohlášení záboru veřejného prostranství (mestsky-urad/formulare/?kateg=11&sort=1&search=) a k ohlášení připojit technický průkaz vozu a situační plánek. Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí dle shora citované obecně závazné vyhlášky v ostatních částech města (které zahrnují též Ladovu ul.) 10.000 Kč ročně. Ohlášení se podává odboru správy majetku - úseku místního hospodářství.

Jindřiška Deckerová, 17.04.2019
Jan Hodan: Dobrý večer, chci se zeptat kdy bude znovu zprovozněna nafukovací trampolína u Městského stadionu? Tato atrakce pro děti, se těšila velké oblibě.Rozhodně nemám pocit,že máme tolik atrakcí pro děti abychom je mohli rušit. Předem Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Jan Hodan (Vloženo 31.03.2019)

Vážený pane,

o zprovoznění nafukovací trampolíny v areálu stadionu zatím neuvažujeme, v minulosti docházelo poměrně často k tomu, že na trampolíně skákali  výrostci, kteří zde neměli co dělat a navíc poškozovali městský majetek. Zvažovali jsme, zda zvýšit plot, což jsme nakonec zamítli, momentálně  hledáme ve městě vhodné místo, kde by bylo možné trampolínu umístit.

S pozdravem

JUDr. Zdeněk Novák, starosta, 15.04.2019
Vojtech: Dobrý den, plánuje město někdy obavit některé meteostanice měřičem kvality ovzduší? Pomůže to citlivým osobám, tak pro výzkum kvality. Děkuji (Vloženo 07.04.2019)

Dobrý den,

jistě je to dobrý námět do budoucna, například až bude město potřebovat informace na podporu argumentace při konkrétních jednáních o obchvatu města (o který dlouhodobě usiluje) apod. Zhruba před deseti roky proběhlo měření kvality ovzduší v nejvytíženější ulici Komenského proti základní škole. Tehdejší výsledky potvrdily všeobecné podezření na vysokou zátěž ovzduší a vedly např. k osazení nových oken na budovách školy. Situace s největší pravděpodobností bude i dnes obdobná, protože se sice zvyšuje kvalita spalovacích motorů, ale na druhou stranu narůstá provoz. O kvalitě ovzduší, zejména v zimních měsících, též již řadu let vypovídá graf inverze na webových stránkách města, který je každému on-line k dispozici.

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 09.04.2019
Anonym: Dobrý den, chtěl bych se zeptat a zároveň navrhnout: Nějakou dobu již nestojí budova na křižovatce Na Milotově/Voborníkova/Žižkova, avšak je tam stále zrcadlo, které již neplní svůj účel, protože úsek je nyní přehledný. Zrcadlo je zbytečné a dalo by se využít o pár metrů dále, ve křižovatce tvaru 'T' ulice Klímova/Žižkova. již několikrát se mě a dalším obyvatelům stalo, že skoro došlo k dopravní nehodě kvůli nepřehlednosti, lidé tam jezdí jako blázni a tu zatáčku doslova střihnou do protisměru. Tím pádem využít to staré zrcadlo a dát je tam, kde je třeba, by bylo vhodné! Díky za všechny a možné příspění bezpečnosti provozu na této křižovatce. (Vloženo 24.03.2019)

Vážená paní/vážený pane, děkujeme Vám za Váš podnět. Možnost přemístění zrcadla budeme konzultovat se zástupci příslušného silničního správního úřadu a policie.

Jindřiška Deckerová, 05.04.2019
Jiří Bay: K momentální dopravní situaci na křižovatce u školy. Nebylo by možné osadit semafor ve směru od H.Týna zelenou šipkou do pravého směru? Myslím že by to plynulosti dopravy značně pomohlo. (Vloženo 18.03.2019)

Vážený pane,

dočasná světelná signalizace byla takto schválena krajským úřadem, jelikož se jedná o křižovatku na silnici I. třídy.  Zdejší úřad nemůže toto ovlivnit. Dle informací, které máme k dispozici, je to technický problém při realizaci místní úpravy formou dočasných světelných signálů (stejně jako nelze doplnit dočasné úprava pro chodce).

J.Koš, 03.04.2019
Alex: Proč jste pokáceli stromy v ulici Palackého? To nekomu vadily? (Vloženo 29.03.2019)

Vážená paní Alexandro,

naše organizace provedla pokácení uvedených stromů na základě doporučení komise pro životní prostředí, souhlasu městské rady jako vlastníka a rozhodnutí o pokácení odboru životního prostředí.

Bc. Jaroslav Zavadil ředitel DTS Domažlice p.o., 03.04.2019
Věra Jirsáková: Ráda bych věděla, kdy se opět bude pravidelně vyvážet bio odpad. Děkuji za odpověď. (Vloženo 02.04.2019)

Vážená paníJ jirsáková,

pravidelný páteční svoz bioodpadu dle smlouvy je prováděn od dubna do října. Tento pátek 5. dubna tedy proběhne první svoz.

Bc. Jaroslav Zavadil ředitel DTS Domažlice p.o., 03.04.2019

Stránka