Menu
Město Domažlice
Domažlice

Dotazy

Autor: Veronika
Datum vložení: 1. 10. 2021

Vážená paní Nová,

je nám líto, co se stalo Vaší matce. S Vaším dotazem a problémem se prosím obraťte přímo na dopravce - společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., oblast západní Čechy, tel.  +420 311 653 777, info.plzen@arriva.cz.

Přeji pěkný den

Lucie Trávníčková, OSM, 22. 10. 2021
Autor: Milda
Datum vložení: 8. 10. 2021

Vážený pane Šebelo,

děkujeme za dotaz. První semafory na vjezdu do města opravdu plní funkci zpomalovače při vjezdu do části města kde se vyskytuje  větší počet přechodů pro chodce i křižovatek. Pokud řidič jede pomalu a z přilehlých ulic není indikováno vozidlo nebo chodec, tak se semafor přepne na zelenou a vozidlo projede bez nutnosti zastavit oběma Vámi zmiňovanými křižovatkami.  Věřím, že i pro Vás je bezpečnost chodců i ostatních účastníků silničního provozu  důležitá.

Přeji pěkný den

Ing. Martin Janovec, vedoucí OSM, 18. 10. 2021
Autor: Eva
Datum vložení: 21. 9. 2021

Dobrý den,

v Petrovické ulici na tzv. nástupišti je před dokončením první etapa výstavby komunikací zahrnující potřebné plochy u nové mateřské školy a části komunikací navazujících na oblast budoucích sousedních nájemních bytů. Do příštího rozpočtu by měla být zařazena druhá etapa (záleží na rozhodnutí zastupitelstva), která připraví celou plochu pro výstavbu. Také bude potřeba rozhodnout, jakým způsobem budou byty stavěny (předpokládám, že developerem). Následovat bude výběr investora, projektová příprava, vyjádření dotčených orgánů státní správy a následně samotná výstavba. Přesně kdy se tak stane, není nikdo v tuto chvíli schopen říct, snad jen to, že příští rok stavět ještě nebude možné.

V případě výstavby bytů na Kozinově poli se situace nejprve zastavila v zastupitelstvu, ale nakonec bylo přijato politické řešení v podobě nové právní konstrukce majetkového vypořádání mezi investorem a majitelem pozemku (městem). Na základě tohoto zadání jsou právní kanceláří připravovány příslušné smlouvy, s nimiž se seznámí smluvní strany. K projednání na zastupitelstvu by měly být v dohledné době k dispozici. I zde je těžko přesný termín stanovit. Proto Vám doporučuji sledovat sekci zpravodajství na stránkách domazlice.eu, kde jsou jednotlivé kroky významných rozhodnutí - mezi něž výstavba bytů nezpochyby patří - průběžně zveřejňovány. Pokud byste se chtěla jednání přímo zúčastnit, tak je na stránkách města i na výlepových plochách, zveřejňován program zastupitelstva, na které se můžete přijít osobně podívat.

S přáním příjemného dne

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 29. 9. 2021
Autor: Pavel Hojda
Datum vložení: 3. 10. 2021

Dobrý den,

ptáte se na suchý poldr, který vyrůstá na bezejmenném potoce odvádějícím vodu z rozsáhlých luk pod Bučinami a napájejícím rybník Tři vrby, který je budován v rámci protipovodňových opatření majících za cíl ochránit Domažlice. Několikrát se průtok na tomto potoce zvýšil natolik, že zaplavil Hanův park, vytrhal výdřevy, poškodil dva rybníky (haltýře) a voda se též valila ulicí U Nemocnice. Zároveň byl prudce zvyšován průtok vody v Zubřině. Tomu by mělo být do budoucna zabráněno. Toto, ale samo o sobě by nestačilo, proto jde jen o jeden z mnoha opatření (odbahnění rybníků na Zelenově, Jezera, výstavba nádrží Na Bábě, na Cvičišti, hrázek ve Vavřinecké rokli (právě byly dokončeny a tak je doporučuji k návštěvě), zkapacitnění Zubřiny, meliorace Petrovického potoka (ve smyslu vytvoření meandrů) atd. V tuto chvíli chybí pouze výstavba hrází pod silnicí Na Stráž. Budovaný poldr pod Třemi vrbami nebude trvale zaplněn vodou, bude snižovat přívalové vlny, ale i tak bude z části plnit záměr uchovávat vodu v krajině, protože jeho součástí budou dvě tůně. Věřím, že se stejně jako ostatní vodní díla stane zajímavou součástí procházek obyvatel města v jeho okolí.

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 12. 10. 2021
Autor: Jana Erlařová
Datum vložení: 23. 9. 2021

Zasedání zastupitelstva je dostupné pouze on-line,  záznam není z důvodu dodržení GDPR veřejný.   

S pozdravem a přáním příjemného dne

Ing. Ivan Pavle, vedoucí OICT, 27. 9. 2021
Autor: Augustin Nový
Datum vložení: 25. 9. 2021

Nevím, co Vaším dotazem sledujete, ale používat veřejné komunikace, veřejná prostranství a volně přístupné plochy může každý. Za děti a jejich výchovu odpovídají jejich rodiče, nikoliv orgány samosprávy.

Mgr. Petr Kubal, velitel MP, 27. 9. 2021
Autor: Radka
Datum vložení: 10. 9. 2021

Dobrý den,

bližší informace o akci Svatováclavská jízda, která se bude konat dne 25. září 2021, naleznete na webu města Domažlice v sekci Zpravodajství a na plakátech vyvěšených na standardních výlepových plochách.

Hana Vaňková, referent odboru kancelář starosty, 14. 9. 2021
Autor: Věra
Datum vložení: 9. 9. 2021

Vážená paní Věro,

ano, máte pravdu. Na jednom z vozidel došlo k poruše vyklapěče popelnic. Závada je již odstraněna a postupně provádíme opravu deformovaných popelnic. 

V případě potřeby výměny popelnice lze v sídle naší organizace vyměnit popelnici za jinou a to od pondělka do pátku od 6 do 14 hodiny.

 

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 9. 9. 2021
Autor: Z.N.
Datum vložení: 2. 9. 2021

Připomínku jsme vyřešili se správcem našich webových stránek. Otevírací doba je již zaktualizovaná a doplnili jsme na stránky i obsazenost bazénu oddíly. Děkujeme a s pozdravem

kolektiv SSZMD, 8. 9. 2021
Autor: miroslav minařík
Datum vložení: 3. 9. 2021

Pane Minaříku,

v dohledné době se naše organizace pokusí alespoň částečně v rámci možností a ve spolupráci s městskou policií uvedenou zeleň upravit.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice, 7. 9. 2021

Vedlejší menu

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)