Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
12
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

logo facebooku

Obsah

Stránka

JERMANOVÁ: Kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na manažera městského pivovaru? Nebo je pravdou, že místo je připraveno pro bývalého starostu p.ing.Macha Miroslava, a to bez konkurzu. (Vloženo 14.05.2019)

Doposud je uzavřena smlouva na základě živnostenského oprávnění s externí pracovnicí, která díky požadovanému odbornému vzdělání dokáže zajistit technologickou stránku výroby. V nejbližší době zveřejní Domažlické městské lesy podmínky pro výběrové řízení na pomocného sládka, který bude u DML zaměstnán. Jakou formou a jakým způsobem bude uzavřen vztah s dalšími vytipovanými pracovníky (kmenový pracovník na plný úvazek, částečný úvazek, či pracovník dodávající služby na základě živnostenského oprávnění) je otevřená záležitost, o které se jedná.

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 20.05.2019
reichman andrea: proč oprava na domu 123 hradí město a stát, když dům je v soukromém vlastnictví (Vloženo 13.05.2019)

Vlastník si podal žádost do dotačního programu Ministerstva kultury "Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón", do kterého se můžou přihlásit vlastníci kulturních památek, které se nacházejí na území památkové rezervace nebo památkové zóny. Žadatelem může být i  fyzická osoba. Dotaci přiděluje Ministerstvo kultury na základě podané žádosti. Dle zásad tohoto programu musí město ze svého rozpočtu přispět žadateli podílem minimálně 10 procent z celkových nákladů obnovy památky, což schvaluje zastupitelstvo města.
 

Ing.Helena Weberová, referent úseku památkové péče, 14.05.2019
František Kroc: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na veřejné záchody a kde je najdu. Dost v centru města chybí. Děkuji za odpověď. (Vloženo 09.05.2019)

V současné době má město uzavřeny příkazní smlouvy s provozovateli cukrárny Ural, kavárny Caffé Verdi a Restaurace Pod Bránou, na jejichž základě provozovatelé těchto zařízení umožňují návštěvníkům užívání WC, od města za tuto službu získávají finanční odměnu. Pro stávající veřejná WC v Chodské ulici hledá město provozovatele. Jako veřejné WC lze využít též toalety v budově radnice na náměstí Míru. V současné době se realizuje rekonstrukce části prostor Chodského hradu za účelem zřízení nového informačního centra, jeho součástí budou též veřejná WC.

Jindřiška Deckerová, 10.05.2019
Pavel Nový: Dobrý den, rád bych se zeptal kdy vyprší lhůta omezující komerční aktivity na pláži na Babyloně. Děkuji. (Vloženo 03.05.2019)

Lhůta udržitelnosti projektu končí 17.04.2022.

Jindřiška Deckerová, 03.05.2019
Miroslav: Kam zmizel kalich z Husova domu?Co na to památkáři? (Vloženo 29.04.2019)

Kalich z tzv. "Husova domu" v Kostelní ulici byl přenesen do nového sborového domu Českobratrské církve evangelické v Tyršově ulici.

Bc. Jakub Hinterholzinger, referent úseku památkové péče, 30.04.2019
Novák Gustav: Dobrý den, chci se zeptat kde bude parkovat nová sanitka Domažlické nemocnice na převoz pacientů ? Děkuji za odpoved. (Vloženo 22.04.2019)

Vážený pane Nováku,

odpověď na Váš dotaz je v kompetenci Domažlické nemocnice, a.s.

 

Stanislava Mužíková, odbor kancelář starosty, 30.04.2019
Miroslava: Dobrý den, už několik týdnů, možná měsíců se potuluje bílá kočka (zřejmě perská kočka), kterou někdo vyhodil z bytu. Nyní kočka vypadá dost uboze. Bylo by možné, aby ji odchytová služba či městská policie odchytila a odvezla na případně na Valchu? Rozhodně se s touto situací musí něco dělat a ne ji ignorovat. (Vloženo 11.04.2019)

Vážená paní Královcová,
město Domažlice nedisponuje plnohodnotným útulkem, kam by bylo možné na přechodnou dobu umisťovat různá zvířata, odchycená v katastrálním území města. Záchytné zařízení na Valše je pouze pro psy, nejsou zde podmínky pro umístění jiných zvířat. Toto Záchytné zařízení spravují Domažlické městské lesy spol. s.r.o. Ve svém příspěvku navíc vůbec neuvádíte, kde by se měla perská kočka pohybovat. Není pak od věci kontaktovat městskou policii na tísňové lince 156, zkrátíte tak výrazně reakční čas z několika dnů na několik minut. Pokud se nám podaří zvíře odchytit, předáme jej do některého z útulků, které jsou pro takové případy zařízené.

Mgr. Petr KUBAL
velitel MP Domažlice

Mgr. Petr Kubal, velitel MP Domažlice, 23.04.2019
Vl.Novák: Prosím,měl bych dotaz,jestli by nebylo možné zřídit parkovací místa(alespoň dvě)v blízkosti vchodu na parkovišti u fotbalového stadiónu s umělou trávou pro invalidy?Parkují zde i auta z Palackého sídliště a brzo bude malé. Děkuji za odpověď. (Vloženo 06.04.2019)

Vážený pane, parkovací stání nacházející se u vchodu u fotbalového stadiónu s umělou trávou byla navržena dle tehdy platné normy v šířce 2,4 m. Požadavky na zřízení parkovacího stání pro vozidla tělesně postižených jsou v tomto směru přísnější a vyžadují šířku 3,5 m. Pouhé osazení dopravního značení bez provedení stavebních úprav parkoviště není tedy možné. Parkovací stání pro vozidla tělesně postižených v této lokalitě se nachází u budovy plaveckého bazénu. Výhledově město plánuje v rámci rekonstrukce ulice Vojtěchovy vytvořit nová parkovací stání, včetně parkovacích stáních pro vozidla tělesně postižených. Tato parkovací stání by byla vytvořena před hlavním vchodem do sportovního areálu.

Jindřiška Deckerová, 17.04.2019
Eva Marcelová: Dobrý den, ráda bych si zaplatila místo na parkování v Ladově ulici 683. V bytovém domě bydlím, na byt mám kupní smlouvu. Jsem i vlastníkem osobního automobilu. Prosím o sdělení ceny, bližších informací, případně o zaslání příslušného formuláře. Děkuji za informaci. Eva Marcelová (Vloženo 15.04.2019)

Vážená paní, o zřízení vyhrazeného parkovacího stání na místní komunikaci rozhoduje věcně a místně příslušný silniční správní úřad, kterým je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Městský úřad Domažlice - odbor dopravy. Jedná se správní řízení vedené na žádost o povolení zvláštního  užívání místních komunikací za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího stání na místní komunikaci. Účastníky tohoto správního řízení jsou město Domažlice jako vlastník pozemní komunikace a Policie České republiky, Krajské ředitelství PPK, dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy. Informace k podání žádosti o zahájení řízení, o výši správního poplatku a dalších náležitostech tohoto správního řízení se můžete obrátit přímo na odbor dopravy.

Souhlas s vydáním tohoto rozhodnutí, resp. souhlas s vyhrazeným parkovacím stání za město Domažlice vydává rada města. Na vydání souhlasu není právní nárok. Vyhrazení parkovacího místa je zvláštním užíváním veřejného prostranství, které je upraveno obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (samosprava/vyhlasky-a-narizeni-mesta/platne/vyhlaska-5-2012-1240cs.html). Dle této obecně závazné vyhlášky je třeba podat ohlášení záboru veřejného prostranství (mestsky-urad/formulare/?kateg=11&sort=1&search=) a k ohlášení připojit technický průkaz vozu a situační plánek. Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí dle shora citované obecně závazné vyhlášky v ostatních částech města (které zahrnují též Ladovu ul.) 10.000 Kč ročně. Ohlášení se podává odboru správy majetku - úseku místního hospodářství.

Jindřiška Deckerová, 17.04.2019
Jan Hodan: Dobrý večer, chci se zeptat kdy bude znovu zprovozněna nafukovací trampolína u Městského stadionu? Tato atrakce pro děti, se těšila velké oblibě.Rozhodně nemám pocit,že máme tolik atrakcí pro děti abychom je mohli rušit. Předem Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Jan Hodan (Vloženo 31.03.2019)

Vážený pane,

o zprovoznění nafukovací trampolíny v areálu stadionu zatím neuvažujeme, v minulosti docházelo poměrně často k tomu, že na trampolíně skákali  výrostci, kteří zde neměli co dělat a navíc poškozovali městský majetek. Zvažovali jsme, zda zvýšit plot, což jsme nakonec zamítli, momentálně  hledáme ve městě vhodné místo, kde by bylo možné trampolínu umístit.

S pozdravem

JUDr. Zdeněk Novák, starosta, 15.04.2019

Stránka