Anketa

Jste spokojeni se současným rozmístěním a počtem nádob na tříděný odpad?

Celkem hlasů:
11
Hlasování začalo:
30. 10. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

logo svazku Domažlicko logo Domažlického Íčka

Obsah

Stránka

Martin Novák: Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně návrhu změny č.1 územního plánování města Domažlice. V bodě 43 se píše, že nový vlastník (jedná se o stp. 4335, 4336 …) chce změnit podmínky prostorového uspořádání, že to takhle koupil a nevěděl to. Pokud vím, tak stavby postavila stejná osoba, která je stále vlastní. Kdo tedy o změny žádá, že to nevěděl? Pokud tam něco nevyhovuje kolaudaci, tak je to asi postavené načerno a měl by to řešit stavební úřad? Hned vedle je postaven dům (parcelní číslo st. 4367), který spadá do stejného území (zřejmě plochy rekreace), znamená to tedy, že pokud si koupím vedle pozemek, můžu si taky postavit stejně velkou „chalupu“ (cca 100m2) a stavební úřad nebude proti? Nebo se jedná o nějaký podvod? Dále bod 4. Parcelní číslo 2684/2. Město uvažuje o změnu na BI (plochy bydlení v RD). Pozemek by se měl nacházet v ochranném pásmu železnic. Jak je možné, že město o tom vůbec uvažuje. Znamená to, že pokud vlastním stejný pozemek, tak mohu žádat město o změnu? Pokud vím, tak je tu hodně parcel a jejich vlastníci stále nemohou změnit parcelu na stavební (např. viz směr Horšovský Týn parcelní číslo 1042/2, 1018/4 atd.). To samé se týká bodu 7,3,2 atd. Jen se mi nelíbí, že někdo může a někdo ne. Je to o penězích, o známostech? Asi obojí, protože když si v katastru vyjedu vlastníky, tak mi vyskočí známá jména viz parcelní číslo 1045/1 atd. Dále k bodu 15. Dům, parcelní číslo st.2553, byl zkolaudován jako ubytovna pro doktory. V budově bydlí několik lidí cizí národnosti. Vše patří ke zdravotnictví? Majitel tam zřejmě pronajímá byty nelegálně a město to schvaluje. A takhle bych mohl psát dál. (Vloženo 11. 1. 2018)

Vážený pane Nováku,

v souvislosti s Vaším dotazem nejprve upřesňuji, že se jedná o zadání změny č. 1 Územního plánu Domažlice.

Zadání územního plánu či jeho změny obsahuje vždy hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu či jeho změny. Rovněž v zadání změny č. 1 ÚP Domažlice se uvádí, že důvodem pro pořízení změny č. 1 ÚP Domažlice je prověření návrhů žadatelů na změnu ve využití pozemků, upřesnění formulace podmínek prostorového uspořádání jednotlivých funkčních ploch, tzn. že změna č. 1 posoudí záměry na změnu funkčního využití ploch a upraví podmínky pro jejich využití. V rámci pořizování ÚP či jeho změny se tyto projednávají s dotčenými orgány, krajským úřadem i s veřejností dle podmínek stanovených stavebním zákonem. Stavební zákon stanovuje, kdo může podat návrh na pořízení ÚP či jeho změny a dále je plně v kompetenci zastupitelstva města, zda a jak rozhodne o pořízení ÚP nebo jeho změny ÚP. Zastupitelstvo města nemá pravomoc rozhodovat, které návrhy žadatelů do ÚP či jeho změny chce do pořizování zařadit, nebo naopak které ne. 

V rámci projednání návrhu zadání uplatnily ve stanovených lhůtách dotčené orgány a krajský úřad své  požadavky a každý mohl uplatnit své připomínky. Na základě výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání změny.

Zastupitelstvo města má v procesu pořizování územně plánovací dokumentace (územního plánu - ÚP)  tyto zákonné pravomoce: rozhoduje o pořízení územního plánu či jeho změny, určí pověřeného zastupitele, který spolupracuje s pořizovatelem ÚP či jeho změny, schvaluje zadání ÚP či jeho změny, před vydáním ÚP či jeho změny rozhoduje o námitkách uplatněných v procesu pořizování ÚP či jeho změny a vydává ÚP či jeho změnu.

Závěrem již pouze to, že pokud stavebník staví stavbu vyžadující nějaké opatření stavebního úřadu bez tohoto, či postaví stavbu v rozporu s vydaným souhlasem či povolením, postupuje stavební úřad v souladu se stavebním zákonem.


 

 

Sladká, 22. 1. 2018
Jiří: Dobrý den,v polovině loňského prosince došlo k přeladění vysílače na Čerchově.Bydlíme v městském bytě,od té doby nám nejdou některé programy včetně ČT D a další.Kdy se dočkáme opětovného naladění? Děkuji za odpověd (Vloženo 16. 1. 2018)

Dobrý den,

jsme si plně vědomi, že přechodem některých TV stanic na DVB-T2 došlo k znemožnění jejich přijímání ze společných televizních antén (ČT1 HD, ČT2 HD, ČT Sport HD, Déčko, ČT Art, Kino Svět, Šlágr TV). I přesto stávající nastavení STA umožňuje sledování všech programů ČT (kromě ČT Art a D), Novu, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool, TV Barrandov, Relax, Rebel, Polar TV, Prima Comedy Central, Seznam.cz, JOJ Family, Nova 2, Nova Gold, Nova Action, O2 TV Free, Z24 a Rebel 2.

V současné době je připraveno jednání s vlastníkem, tj s městem Domažlice, o případném rozšíření sledovatelných stanic. Tím by došlo nejenom k obnovení sledování stanic převedených na síť DVB-T2 ale i  k jejich dalšímu rozšíření. Dojde-li k odsouhlasení tohoto kroku, bude realizace probíhat cca v měsíci březnu.

Ing. Miloslav Miller - jednatel DSN spol. s r.o., 18. 1. 2018
Pavel Novy: Dobrý den, jakým způsobem mohu požádat o voličský průkaz ke druhému kolu prezidentských voleb prostřednictvím datové schránky a jeho zaslání do zahraničí? Stačí napsat žádost ve smyslu "já...žádám o vystaveni voličského průkazu a zaslání na konzulát v...."? Tuto žádost zašlu na Vaší dat. schránku (q25byeg), je to tak? Dekuji (Vloženo 16. 1. 2018)

Vážený pane Nový,

prostřednictvím datové schránky (kterou máte zřízenou jako fyzická osoba) lze žádat o vydání voličského průkazu pro druhé kolo volby prezidenta republky, žádost musí být doručena nejpozději do 19.01.2018. V žádosti uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a zastupitelský úřad, kde si ve dnech voleb voličský průkaz převezmete.

Dana Weberová, správní odbor, 17. 1. 2018
martin pour: Dobry den chtel bych neco zjistit o cukrarne p. Solfronka v Domazlicich. Mel ji tam nekdy ve dvacatych letech na namesti.Byl to muj prastrycek.jeste jsem ho zazil.ale to jsem byl jeste maly. Diky Pour (Vloženo 16. 1. 2018)

Vážený pane, k vašemu dotazu nemáme bližší informace. Pokuste se kontaktovat Muzeum Chodska.

 

Jitka Kalíšková, 17. 1. 2018
Červený: Dne 8.1.letošního roku jsem dostal pokutu od arogantní policistky za to,že stojím v protisměru v ulici Msg.B.Staška a která se podivovala,že prý ještě mám řidičský průkaz. Chtěl jsem ze zdravotních důvodů být co nejblíže zdravotnímu zařízení,kde mám svého ošetřujícího lékaře(nemůžu chodit a bojuji s rakovinou) Té policistce bych chtěl vzkázat,že jezdím více než 55 lét bez jedinné nehody a proto se divím,co ji vedlo k tomu,že už bych neměl mít ř.průkaz?Neodvolávám se na udělení pokuty,ale trochu lidskosti by některým měst.policistům neškodilo.Přeji této slečně,či paní,aby byla zdravá a nepotkalo ji něco podobného,jako mě a nějaký aktivní člověk ji nechtěl znepříjemnit cestu k lékaři.Ve vší skromnosti se ale chci zeptat,co,nebo koho vedlo opatření,že při příjezdu od náměstí k budově zdr.zařízení nemůžu parkovat v protisměru mimo vozovku?Pokud budete argumentovat tím,že nejsou vidět dopravní značky,kterých tam je hodně málo a nemusely tam být vůbec,a nebo by stačilo je pootočit o 45 stupňů směrem k vozovce,což už tam taková také je naproti Hotelu Koruna,Pochopil bych to v jednosměrné ulici. Že vjíždím do protisměru je liché,protože z každého "parkovacího boxu" mimo vozovku,většinou jedu do protisměru. Samozřejmě při vyjíždění dávám přednost vozidlům v obou směrech.Chtěl jsem se hlavně zeptat někoho kompetentního,jak zaparkovat,co nejblíže zdr.zařízení,z důvodu,že nemůžu dýchat a chodit a ZTP nemám,když pojedu od kruh.objezdu? Už to někdo zkoušel?Mezi občany už koluje názor,proč by někdo z radních,či MP něco dělal pro občany,když je jednoduší vybírat pokuty na "botičkách", na tom,jak MP honí občany,jestli mají očipovaného psa,jestli má zvonek na kole,ale že se v městské části v zahrádkářské kolonii vykrádaj chatky,že je binec na parkovištích,kolem popelnic to je nechává klidnými? Ještě jednou připomínám,že mě nejde o pokutu,ale logiku. Děkuji za odpověď. (Vloženo 16. 1. 2018)

Dobrý den pane Červený,

parkovací místa v ulici Msgr. B. Staška v Domažlicích, se nacházejí na pozemní komunikaci a jsou  označená příslušným svislým dopravním značením. Tzn., že řidič vozidla stojí na pozemní komunikaci a stání vozidel na pozemní komunikaci řeší zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních kumunikacích, kde mimo jiné v § 25 odst. 1 tohoto zákona je uvedeno " § 25 odst. 1) Řidič smí zastavit a stát jen a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo".  Zákonodárce měl v tomto ustanovení nepochybně na mysli zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Pokud vyjíždíte z Vámi popsané situace z protisměru, nevidíte přes vozidla stojící před Vámi, a tak snadno může dojít k nějaké nehodě. Tedy součástí pozemní komunikace jsou i parkoviště a musíte se zde řídit zákonnými předpisy. Při zjištění přestupku musí strážník tento přestupek projednat. Podle § 125c odst. 7) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích pak musí strážník uložit pokutu (až 2.000,-Kč) v příkazním řízení, neboť mu toto ukládá zákonná norma. Domluva jako možnost vyřízení přestupku byla zrušena v polovině roku 2017 a Napomenutí nelze v tomto případě aplikovat, neboť to zákonná norma neumožňuje.

V době, kdy jste skládal zkoušku k získání řidičského oprávnění (55let), bylo v tehdejší vyhlášce skutečně uvedeno, že parkovištěm je místo ležící mimo pozemní komunikaci. Tato vyhláška, tuším že č. 99, byla zrušena a nahrazena výše uvedeným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, s odkazem na zák. č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde v § 12, odst. 4, 6, je stanoveno, co je parkovištěm.  Nikdo nejsme dokonalý a občas uděláme chybu, to se prostě může stát. Městská policie, spolu s městem Domažlice pořádá každoročně v jarních měsících školení řidičů pro širokou veřejnost, kde se občané s těmito věcmi seznamují, pokud mají zájem. Přijměte proto naše pozvání na tuto preventivně zaměřenou akci.

Městská policie plní úkoly jí stanovené zákonem. Mezi ně také patří, že se spolupodílí na dohledu při bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu. Právě proto provádíme v této ulici kontoly zaměřené na stání motorových vozidel na parkovištích s parkovacím kotoučem, kde je stání s tímto parkovacím kotoučem povoleno max. 30 minut. Právě pro občany (řidiče) provádíme tyto kontroly, zda zde stojí vozidla pouze 30 minut a ne celý den, právě i pro Vás, aby jste měl kde zaparkovat, když jdete k lékaři. Vše má svůj řád a pravidla a my provádíme i neoblíbenou represi. I to je naše oprávnění a zejména povinnost. K parkování můžete využít přilehlá parkoviště s parkovacím kotoučem, nebo parkoviště s parkovacím automatem v této ulici, jinak to nejde.

Při projednávání podezření z Vašeho přestupku jsem nebyl, nicméně by se každý strážník měl chovat slušně, dbát cti, důstojnosti a vážnosti všech osob i své vlastní a své podřízené k tomuto vedeme.

Navštivte prosím naše webové stránky www.mpdomazlice.cz, kde naleznete přehled naší činnosti, včetně veškeré poskytované prevence pro občany.

Závěrem bych Vám rád popřál brzké uzdravení, nebo alespoň zlepšení zdravotního stavu. Bez zdraví nejsou ty ostatní věci nic platné.

Děkujeme za Váš dotaz.

S přáním hezkého dne. R. Plšek, DiS. ZVMP Domažlice

R. Plšek, DiS. ZVMP Domažlice, 17. 1. 2018
Karel Jarolím: Dobrý den, po 10 letech jsem se vrátil do rodných Domažlic, koupil si byt a řadovou garáž. Právě komunikací kolem garáží v Domažlicích, které jsou majetkem města se týká můj dotaz, spíše však kritika. Objel jsem všechny lokality, kde jsou řadové garáže. Stav těchto komunikací se za 30 let nezměnil, výmoly, bláto atd. Sousedi mně říkají, že město se chová ve smyslu "v centru huj, na okrajích fuj" a jak to vidím, asi na tom něco bude. V centru zájmu je Pivovar, zejména s ohledem na osobní zájmy některých osob, ale do něj půjdu max. 2x ročně, ale do garáží chodíme min. 2x denně. Rok 2018 bude rokem komunálních voleb. Dohodli jsme se, že své hlasy dáme tomu, kdo tuto městskou ostudu napraví. Bude to SPMD, nebo se máme obrátit na ANO či ČSSD ? Děkuji. (Vloženo 11. 12. 2017)

Odpověď pana místostarosty JUDr. Zdeńka Nováka:

Vážený pane,

k Vašemu dotazu ohledně komunikací u řadových garáží upozorňuji, že řadové garáže nestavělo město Domažlice, ale jednotliví občané. Město Domažlice se v této souvislosti ani nikdy v dalším období nezavázalo, že na těchto pozemcích zřídí komunikace s pevným povrchem. Připomínám, že vybudování zpevněné komunikace je jak po technické stránce (např. odvodnění), tak po stránce právní (problematika veřejné podpory) záležitostí nikoliv jednoduchou. Město prostřednictvím technických služeb (DTS Domažlice) provádí kontroly a údržbu těchto komunikací v nezbytném rozsahu (dosypávání a hutnění štěrkem), v těchto aktivitách bude pokračovat i nadále.

 

Jitka Kalíšková, 15. 1. 2018
miroslav minarik: Dobrý den,stale proti nám bliká lampa veřejneho osvětlení.Kontroluje to nekdo diky za odpoved Minařík Havlovice 2 (Vloženo 8. 1. 2018)

Vážený pane Minaříku,

děkujeme Vám za Vaše upozornění. V našem městě je bez mála 1.500 světelných míst. Tato jsou kontrolována pravidelně 1x týdně. Právě blikající tj. přerušovaně svítící světlo je často těžké odhalit , neboť kontrola se při daném množství provádí vizuelně z projíždějícího osobního vozidla. Pokud v danou chvíli světlo svítí, nejsme schopni závadu odhalit. Jsme tudíž opravdu vděčni za každé takové upozornění od našich občanů.

V tomto konkrétním případě jsme závadu již zjistili, ale přednost mají závažnější poruchy a momentálně probíhající demontáž vánočního osvětlení. Závadu se pokusíme odstranit do konce tohoto týdne.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 11. 1. 2018
Jiruška Stanislav: Dobrý den,měli bychom zájem uskutečnit naši svatbu ve vašem městě,popřípadě v blízkém okolí.Trvalé bydliště máme však v Plzni. Prosím vás o bližší informace,zdali je to reálné ,a popřípadě co je potřeba k realizaci. Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Jiruška Stanislav (Vloženo 7. 1. 2018)

Vážený pane, svatbu je možné uskutečnit v našem městě i okolí. Trvalý pobyt není rozhodující pro místo sňatku.  Bližší informace vám rádi sdělíme na telefonních číslech 379719113, 379719114, včetně termínu a potřebných dokladů k uzavření manželství.

Irena Mertová - matrikářka, 10. 1. 2018
Adéla: Dobrý den, měla bych dotaz na MHD od ledna 2018. Potřebovala jsem zjistit spoj z Palackého na Poděbradova v 10:45 ( z Palackého vyjížděl autobus v 10:47) a teď ten spoj nemohu najít. Doufám že nebyl zrušen, protože tento spoj byl hodně lidma využíván. Děkuji za odpověď (Vloženo 25. 12. 2017)

Vážená paní, ve svém dotaze zmiňujete spoje - linku č. 22 (do nemocnice) a linku č. 17 (z nemocnice do Poděbradovy ul. a dále na vlakové nádraží).  Linka č. 22 se téměř nemění, tento spoj jede směrem do nemocnice z ulice Palackého nyní v 10:46 h. Spoj v navazující lince č. 17  v minulých letech odjížděl od nemocnice v 10:49 h. V roce 2018 dochází ke změně z důvodu návaznosti linky na odjezdy vlaků. Nově odjíždí od nemocnice tento spoj později v 11:25 h tak, aby jeho příjezd na vlakové nádraží navazoval na odjezd vlaku Ex 355 do Plzně (ten odjíždí v 12:01 h).

Michal Hájek, 4. 1. 2018
Marie: Dobrý den,viděla jsem nový jízdní řád pro rok 2018 a zjistila jsem,že jste téměř vyřadili ulici Palackého(jezdí tam jen 2x denně).Nejbližší zastávka Kozinova ulice rozhodně nebude vyhovovat starším méně pohyblivým občanům.Na Kozinovo zastávku se musí dostaz chůzí do kopce,což s berlemi musí být problém.Invalidní autobus je sice dobrý,ale nemylelo se na skupinu těchto lidí,rovněž přístup MHD do Nové nemocnice na různá vyšetření(rehabilitace),stěžuje to pro lidi z Palackého ulice.Tím že je nemocnice na konci města,by se mělo spíše uvažo at o rozšíření linek,protože lidé dojíždějí do nemocnuce také na návštěvy. (Vloženo 29. 12. 2017)

Vážená paní, četnost městské autobusové dopravy v ulici Palackého zůstává pro rok 2018 stejná jako v letech minulých. Směrem do nemocnice jede spoj 8 x denně a směrem z nemocnice do centra 2 x denně.

Michal Hájek, 4. 1. 2018

Stránka