Obsah

Stránka

Martina Hašková: Dobrý den, chtěla bych se zeptat kde se má odkládat odpad z městského hřbitova, který tvoří převážně plasty a bioodpad, když na všech stávajících popelnicích je vylepená nálepka s doporučením, ze kterého vyplývá, že do něj nemohu vyhodit nic, co ze hřbitova odnáším. Děkuji (Vloženo 12.12.2020)

Vážená paní Hašková,

ze zákona o odpadech může být v odpadkových koších a popelnicích ukládán pouze dále nevytříditelný odpad. Vámi zmiňované plasty, případně bioodpad, máme všichni za povinnost ukládat do určených sběrných nádob. Nejznámější recyklovatelné suroviny můžete uložit do kontejnerů (žluté, zelené, modré barvy) například na parkovišti u Všech svatých, nejblíže k hřbitovu je přímo Sběrný dvůr. Co se bioodpadu týká, zpravidla se jedná o listí napadané na hrob, či větvičky z ostříhaných keřů na něm rostoucích. Po jejich shrabání je občan zpravidla nechává na hromádce při cestě mezi hroby a správce hřbitova ji průběžně uklízí. S přáním příjemného dne

 

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 07.01.2021
Mirek: Kdy bude na stránkách Domažlic k dispozici nový jízdní řád MHD? Ode dnešk již platí nový! (Vloženo 14.12.2020)

Dobrý den,

jízdní řád MHD je na stránkách města domazlice.eu k dispozici v sekci Jízdní řády. Konkrétně pod aktivním odkazem na konci věty: Aktuální jízdní řád je ke stažení. Pokud JŘ chcete ve vytištěné podobě, tak ho najdete v lednovém čísle Domažlického zpravodaje. Pěkný den

 

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 07.01.2021
Jan Krčmárik: Dobrý den, paní Vlčková, popis a vysvětlení jsem si přečetl a viděl na ukázce na youtube. To ale nevysvětluje, jak zavoláte neslyšícímu člověku. Většina neslyšících lidí nemluví, ale znakuje. A neodpověděli jste mi na dotaz s propadlou silnicí v ulici Chodská. Panu Janovi jste odpověděli, že jste to předali na Chvak. Co má společného Chvak s dírami v silnici? Děkuji Krčmárik (Vloženo 06.01.2021)

Vážený pane Krčmáriku,

infolinka přeškrtnuté ucho na webu města je pro osoby neslyšící nikoliv pro hluchoněmé. Pro hluchoněmé nám nebyla nabídnuta on-line služba. Taková osoba se musí dostavit osobně na náš městský úřad, odbor sociálních věcí a zdravotnictví (v přízemí budovy, kde sídlí i Komerční banka, ulice U Nemocnice 579) my se spojíme s osobou, která tlumočí znakovou řeč formou videokonference a požadavek se budeme snažit vyřešit.

Co se týká propadlé komunikace v Chodské ulici, odpověděl ředitel Domažlicích technických služeb, že tato závada byla oznámena společnosti CHVaK a. s., jedná se o propadlinu v souvislosti s kanalizací.

S pozdravem

Ing. Milena Vlčková, tajemnice, 07.01.2021
Jan: Dobrý den, mohlo by se prosím něco udělat s hlubokou propadlinou na komunikaci na křižovatce ulic Klášterského a Chodská, Žižkova? Dále ulice Voborníkova by si zasloužila opravit alespoň jednu opět velmi hlubokou díru u kontejnerů na třídění odpadu, byla někým zasypána křemenitými kameny, ale stále je hluboká. Děkujeme (Vloženo 29.12.2020)

Vážený pane Jane,

informace byla předána na CHVaK a.s., které mají ve správě kanalizace.

S pozdravem

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 06.01.2021
Jan Krčmárik: Dobrý den, chtěl bych požádat o info, kdy bude v ulici Chodská odstraněna díra v silnici. Už je tam asi půl roku. Zároveň prosím o info o infolince pro sluchově postižené. Jak pracovník zavolá člověku, který je neslyšící a bude s ním komunikovat, nebylo by lepší zřídit chat, kde sluchově postižený člověk bude komunikovat přímo s uředníky.Děkuji Krčmárik (Vloženo 30.12.2020)

Vážený pane Krčmáriku,

na dotaz k infolince pro osoby sluchově postižené Vám sděluji, že infolinka funguje na on-line přepisu řeči. Jedná se o textový hovor, řeč je převáděná speciálními operátory do textu. Pokud občan klikne na ikonku přeškrtnutého ucha https://domazlice.infolinky.textcom.cz/app/ má možnost osoba s postižením sluchu kontaktovat zprostředkovatele pomoci tak, že uvede své tel. č. Pracovník linky poté zpět handicapované osobě zavolá - na obrazovce PC (telefonu, tabletu) klienta se objeví psaný text hovoru mezi pracovníkem a klientem - pracovník se poté spojí podle přání klienta přes naši ústřednu s cílovým pracovníkem na jakémkoli odboru a hovor se stane videokonferenčním - telefonuje pracovník s úředníkem a pracovník linky s klientem okamžitě překládá požadované informace od klienta směrem k úředníkovi a zpět.

Ukázka : https://youtu.be/vgexE5nPFXU

S pozdravem

Ing. Milena Vlčková, tajemnice, 06.01.2021
Jan Macura: Dobrý den, dle https://www.domazlice.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/pozvanky/28-zasedani-zastupitelstva-mesta-domazlice-4435cs.html se zítra koná zasedání zastupitelstva města. Bylo by možné takto důležitou událost zadat do kalendáře, který se zobrazuje zde na webu v pravé části? Bylo by to podstatně přehlednější, než sledovat podstránku stránky v rubrice, atd. Totéž samozřejmě platí i pro všechna další zasedání zastupitelstva města, stejně jako pro zasedání komisí a výborů, jsou-li veřejná. Děkuji (Vloženo 15.12.2020)

Vážený pane Macuro,

děkujeme Vám za podnět. Kromě zveřejňování zasedání ZM v rubrice Zpravodajství ho zařadíme i do rubriky Kalendář.

S pozdravem, přáním hezkého dne a pevného zdraví

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 22.12.2020
Radka: Dobrý den, na místním hřbitově má sloužit WC jako veřejné. Proč je skoro stále zavřené? Mohlo by to Město nějak zabezpečit? Je to opravdu nepříjemné. Děkuji. (Vloženo 02.12.2020)

Vážená paní Radko,

Váš podnět jsme okamžitě projednali s majitelem smuteční síně, jejíž součástí jsou WC. Byli jsme ujištěni, že toto zařízení je veřejnosti k dispozici po dobu, kdy je pohřebiště otevřeno, pouze v době konání smutečních obřadů je uzavřeno a dveře jsou opatřeny tabulkou informující o dočasném přerušení provozu.

Bc. Stanislav Antoš, místostarosta, 11.12.2020
Ondřej Růžek: Dobrý den, můžete mi jako zřizovatel aquacentra vysvětlit, kdo a proč rozhodl o tom, že v sauně může být jen 1 osoba? Vždyť je to absurdní! Vládní opatření omezují počet na 1 osobu na 15 m2 provozní plochy "saunového centra", to znamená sauny, odpočívárny, chodeb, šaten, toalet apod. Mají snad Domažlice vlastní protiepidemický systém? Děkuji. Růžek (Vloženo 09.12.2020)

Vážený pane Růžku,

vládní výklad o přítomnosti osob byl v minulém týdnu nejasný. Samotná sauna má 12,5 m2. Po přepočtení všech saunových prostor a informací od ostatních provozovatelů saun v Plzeňském kraji jsme přijali opatření, kdy může být v saunovém světě 13 osob, ovšem musí dodržovat dle vládního nařízení 2 m rozestupy. Budeme doufat, že toto omezující opatření nebude dlouho trvat. Děkujeme za pochopení. S pozdravem

Dalibor Kubů, jednatel SSZMD s.r.o., 11.12.2020
Radek: Dobrý den, jak dlouho ještě budeme muset v našem městě dýchat silně znečištěný vzduch některými našimi spoluobčany kteří neumí topit a nevyužili možnosti dotace na pořízení ekologičtějšího topení? V Pelnářově ulici je opravdu někdy až nedýchatelno. Děkuji. (Vloženo 22.11.2020)

Vážený pane Radku,

topení tuhými palivy ve starších kotlech v době teplotní inverze je častou příčinou zhoršené kvality ovzduší. Máte pravdu, že situaci zhoršují "topiči", kteří používají zastaralý kotel a navíc ještě k tomu neumějí topit. Druhou pravdou je, a s tím bohužel nemůžeme nic dělat, že staré kotle s emisní třídou 1 a 2 budou moci používat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31.8.2022. Nezřídka tudíž dochází k situaci, že ulice je zakouřená, aniž by došlo k protiprávnímu jednání. Pokud však máte dojem, že k protiprávnímu jednání dochází (např. spalování odpadů nebo nevyhovující technický stav kotle), prosíme o podrobnější informace, nejlépe na e-mail petr.marz@mesto-domazlice.cz. V pracovní době můžete též volat na odbor životního prostředí (379719268), v mimopracovní době městskou policii.

Přeji nám všem ohleduplné sousedy, kterým není jedno, co vypouští z komína.

 

Bc. Petr März, 01.12.2020
Irena Řezníčková: Dobrý den, kdo je prosím kompetentní vysvětlit, proč je vedle prodejny DM market(na straně směrem k Zubřině) nejen chybějící chodník, ale dokonce poměrně hluboký výkop? Toto místo není nijak zabezpečeno a je poměrně nebezpečné pro chodce. Výkop je tu od léta a dál se tu nic neděje. Děkuji za odpověď a brzkou nápravu. Řezníčková (Vloženo 15.11.2020)

Vážená paní Řezníčková,

Město Domažlice není majitelem Vámi zmiňovaného pozemku. Pozemek vlastní firma Trei Real Estate Czech Republic s.r.o. Z tohoto důvodu Vám bohužel nemůžeme odpovědět proč došlo k zemním upravam na tomto pozemku, který není součástí chodníku ani jiné komunikace.

Přeji pěkný den

Ing. Martin Janovec, vedoucí OSM, 23.11.2020

Stránka