Obsah

Stránka

Pavel Vlk: Hezký den...Neplánuje se oprava chodníků v Hanově parku? Už by si to zasloužily. (Vloženo 05.03.2019)

Vážený pane, v současné době se o opravě chodníků v Hanově parku neuvažuje.

Jindřiška Deckerová, 06.03.2019
miroslav minařík: Dobrý den,u školy v ul.Msgre B.Staška ma na starost parkovište kdo (před vchodem do školky) děkuji snad někdo odpoví (Vloženo 01.03.2019)

Vážený pane Minaříku,

po upřesnění vašeho dotazu  ohledně úklidu sněhu bylo odpovězeno dne 11.2.2019 panem Bc. Jaroslavem Zavadilem. (byla zveřejněna obecná odpověď ).

Domažlické technické služby se při provádění úklidu sněhu musí řídit plánem zimní údržby, kdy jsou přesně daná jednotlivá pořadí v údržbě jak vozovek, chodníků, tak odklízení sněhu z parkovacích ploch, vydaného zřizovatelem městem Domažlice. Prioritně je údržba prováděna na komunikacích významných pro dopravní obslužnost města a na komunikacích na sídlištích s velkým počtem obyvatel.

 

 

Stanislava Mužíková, 05.03.2019
Obyvatelka Domažlic: Dobrý den.. V neděli 3.2.2019 začalo od rána sněžit, dejme tomu, že technické služby nestíhaly... Ale dnes je 6.2. a některé ulice vypadají šíleně,na silnicích plno sněhu, že jsem vždy ráda, že se dostanu s autem domů. To technické služby stále nestíhají?? Nechápu, je to ostuda... A to nemluvím o silnici směr z Havlovic na hlavní silnici na Folmavu.. hrůza, hrůza.. No ona se nějaká výmluva zas najde. Děkuji pěkně a přeji hezký den :) (Vloženo 06.02.2019)

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech opakují shodné dotazy ohledně provádění zimní údržby (odklízení sněnu) ve městě, zveřejňujeme obecnou odpověď:

Naše organizace DTS Domažlice p.o. pro svého zřizovatele Město Domažlice zajišťuje dle zákona o pozemních komunikacích zimní údržbu tj. zmírňování následků klimatických vlivů. Město Domažlice je vlastníkem místních komunikací. Průtahy a výpadovky (vozovky vedoucí z města ven) jsou ve vlastnictví Plzeňského kraje nebo ŘSD ČR. Na těchto komunikacích zajišťuje zimní údržbu SÚSPK (správa a údržba silnic Plzeňského kraje).

Naše organizace při provádění zimní údržby se musí řídit plánem zimní údržby, vydaným našim zřizovatelem, ve kterém jsou přesně daná jednotlivá pořadí v údržbě jak vozovek, chodníků, tak odklízení sněhu z parkovacích ploch.

Bohužel při vydatném nebo dlouhodobém spadu sněhu není v silách žádné organizace zajistit bezproblémovou sjízdnost a schůdnost místních komunikací. Situaci se snažíme zlepšit i zadáním některých prací subdodavatelsky. Děkuji tímto občanům Domažlic a Havlovic za trpělivost.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 11.02.2019
Lukáš H: Pěkně zdravím .....obvzláště technické služby za ukazkovou neúdržbu města! Celý den sněží a celé město je téměř nesjízdné ......ale koho by to zajímalo v neděli a ještě snad solit :-) Gratuluji k ušetřené soli! Páni četnici mohli nafasovat lopaty a odklízet aby se nenudili u kamer :-) (Vloženo 03.02.2019)

Vážený pane Lukáši,

včerejšího dne tj. neděle 3. 2. 2019 v 7:30 hod. začala zimní údržba výjezdem čtyř traktorů, to vše s radlicemi a posypem. Zimní údržba probíhala do 21:00 hod. Spotřebováno bylo 9,4 tuny soli a 2 tuny posypového štěrku.

Další údržba započala dnes od 3:30 hod a stále pokračuje.

Pro doplnění uvádím, že komunikace v našem městě zahrnují přes 40 km vozovek a přes 55 km chodníků.

Bc. Jaroslav Zavadil, ředitel DTS Domažlice p.o., 04.02.2019
Jana: Dobrý den při vjezdu z Kozinovy ulice do Palackého je dopravní značka zákaz vjezdu dodávek s dodatkovou tabulkou: (mimo dopravní obsluhu).Jak je tedy možné že ve Vojtěchově ulici parkují 2 velké dodávky na nevhodném místě.Je zde nedostatek parkovacích stání pro osobní automobily.Jak je možné že Meská Policie to neřeší?můžou stát u letního kina kde je parkoviště nevyužité.Předem děkuji za odpověď (Vloženo 28.01.2019)

Vážená paní,

děkujeme za podnět, byl předán okrskovému strážníkovi k prověření.

Mgr. Petr Kubal - velitel MP Domažlice, 31.01.2019
Zdeněk Peroutka: Dobrý den. Ovlivněn článkem pana starosty Zdeňka Nováka v Domažlickém zpravodaji, že bychom měli smysluplně komunikovat a vzájemně si naslouchat dávám na zvážení svoje zamyšlení. Novoroční ohňostroj je placen z peněz daňových poplatníků, a je proto třeba aby celá akce proběhla co nejlépe. Je pro mne nepochopitelné, že novoroční projev starosty začal do silného zvonění klášterního zvonu a slyšela ho tak ani ne třetina lidí po celém náměstí plného lidí. Stejně tak avizovanou hudbu k ohňostroji. Vždy jsem uznával, když kritizující přidal svoje řešení. Dávám tedy svoje k zamyšlení. 1.Použít pro ozvučení celého náměstí městský rozhlas. 2.Celou akci spustit po skončení zvonění zvonu na klášterní věži nebo se domluvit s církví o zkráceném zvonění. Nečekám na vyjádření, ale věřím, že akce Novoroční ohňostroj 1.1.2020 bude slyšet po celém náměstí. (Vloženo 28.01.2019)

Vážený pane Peroutko,

děkujeme za Váš názor. Věřte, že bude pečlivě zvážen a bude posouzena technická proveditelnost Vašeho návrhu. O výsledku se společně přesvědčíme 1. ledna 2020.

Hana Vaňková, 31.01.2019
Vašek: Dobrý den, od 15.ledna 22:00 neběží webová kamera na Čerchově - nedalo by se s tím něco udělat? Velmi rád se potěším pohledem na místo, kde jsem na vojně prožil kousek svého života. Děkuji :-) (Vloženo 19.01.2019)

Vážený pane, tato webová kamera je provozována soukromou společností. Z naší strany bylo ověřeno, že o poruše ví a bude se ji snažit do konce tohoto týdne opravit.

Jindřiška Deckerová, 23.01.2019
Marek Matuška: Dobrý den! Mám dotaz. Vím,že v okolních vesnicích a Kdyni bývala dotace na výměnu oken obyvatel, kteří bydlí u hlavních silnic. Nemáme něco podobného i v Domažlicích? Bydlíme v Masyrykově ulici přímo u hlavní silnice. A druhý dotaz. Není v plánu někde v této lokalitě nějaké hřiště nebo vyžití pro malé děti? Děkuji! Matuška (Vloženo 20.01.2019)

Vážený pane, výměnu oken podél některých úseků silnic I. třídy finacovala organizace Ředitelství silnic a  dálnic ČR (ŘSD). Město Domažlice tímto způsobem v roce 2010 provedlo výměnu oken na budově základní školy. Jaké jsou aktuální podmínky pro získání těchto finančních prostředků, městu není známo, doporučujeme Vám obrátit se v této věci přímo na ŘSD. Výstavba dětského či jiného sportovního hřiště v lokalitě ulice Masarykovy město v současné době neplánuje.

Jindřiška Deckerová, 23.01.2019
Václav Číp: Dobrý den, mám dotaz ohledně funkčnosti webové kamery na Čerchově - je nepřístupná od 15.ledna 2019 od 22:00, kdy byl zobrazen poslední snímek. Kdo je za provoz kamery zodpovědný? Pokud je to někdo externí, prosím o kontakt a pokusím se zjednat nápravu sám. Děkuji. (Vloženo 23.01.2019)

Vážený pane, tato webová kamera je provozována soukromou společností. Z naší strany bylo ověřeno, že o poruše ví a bude se ji snažit do konce tohoto týdne opravit.

Jindřiška Deckerová, 23.01.2019
Pavel Fritsch: Dobrý den. Prosím Vás kolik stojí roční pronájem parkovacího místa v ulici Švabinského a jake jsou podmínky pro získání místa.Eventuelně kde se to dá přímo řešit.Děkuji za odpověď. S pozdravem Fritsch (Vloženo 11.01.2019)

Vážený pane, obecně zřízení vyhrazeného parkování podléhá rozhodnutí příšluného silničního správní úřadu (odboru dopravy), v rámci příslušného správního řízení musí být doložen souhlas Policie ČR a souhlas města Domažlice jako vlastníka komunikace (na které má být vyhrazené parkování zířzeno). V případě města jsou žádosti předkládány odborem správy majetku k projednání radě města. Dle čl. 6 odst. 2 c) vyhlášky č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  poplatek  za užívání veřejného prostranství za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí 10 000 Kč/rok.

Jindřiška Deckerová, 14.01.2019

Stránka